Să descoperim misterele lumii vii!

„Să descoperim misterele lumii vii!” este un proiect propus și implementat de Grupul de Iniţiativă Costeşti.

Proiectul a constat în descoperirea şi înţelegerea prin experiment a fenomenelor naturii locale, în cunoașterea, analiza și implicarea în rezolvarea problemelor de mediu. Aceasta s-a facut prin obţinerea de deprinderi pentru observarea/monitorizarea parametrilor meteorologici, a speciilor şi habitatelor, observarea structurii microscopice a lumii vii,  realizarea de fotografii, articole, materiale de informare și utilizarea aparaturii de specialitate.

Beneficiarii indirecți au fost 50 de părinți care s-au implicat  în găsirea de soluţii pentru problemele de mediu cu care se confruntă a noastră societate.

Beneficiarii direcți ai proiectului au fost 140 de elevi care au avut parte înţelegerea lumii, văzută cu ajutorul microscopului, dar  și al căror interes a crescut pentru  problemele de mediu, pentru protecţia naturii, a speciilor de plante și animale, pentru colectarea selectivă, mai ales în contextul în care există un operator economic care colectează periodic deşeuri reciclabile din localitate.

Tot direct au beneficiat și 11 profesori, proiectul nostru mărind gradul de implicare în cadrul orelor de specialitate, datorită echipamentelor care pot fi folosite pentru explicarea unor fenomene sau pentru o mai bună înţelegere a lumii vii.

Obiectivele proiectului, descrise mai jos, au fost atinse, cu succes:

  • Implicarea activă a elevilor şcolii în realizare de experimente, colectarea şi interpretarea datelor meteo, activităţi de ecologizare, colectare selectivă.
  • Diseminarea informaţiilor acumulate de către elevi pe perioada implementării proiectului precum şi a rezultatelor acestuia în rândul colegilor lor şi a comunităţii locale.
  • Realizarea unor expoziţii fotografice, cu desene ale copiilor şi obiecte realizate din materiale reciclabile.
De la Ştiinţescu am învăţat să folosesc microscopul, să observ celulele, să iubesc ştiinţa, să colectez selectiv deşeuri ca să protejez Planeta”. – Maria A., 9 ani

 

Buget: 8600 de lei

Beneficiari: 190

Membri de echipă: 4

Mentori: 10

Alți voluntari: 3

Ore de voluntariat: 339