”LABORATOR MOBIL – ȘTIINȚE ȘI GASTRONOMIE” 2

Prin acest proiect ne propunem să stimulăm pasiunea pentru științe, tehnologie, artă și matematică în rândul copiilor şi tinerilor din județul Vâlcea.

Ne dorim ca acest proiect să ajute tinerii și copiii să înțeleagă și să experimenteze modul în care științele exacte au aplicare în viața de zi cu zi sau cum funcționează tehnologia modernă și cum poate ea să ne ajute să îmbunătățim calitatea vieții.

Exemplu de activități în cadrul unui atelier:

Analiza fizico-chimică a materiilor prime (ex. la apă: pH-ul, aciditatea, alcalinitatea, duritatea, conținutul de nitriți, etc.),

 • calculul necesarului de materii prime,
 • măsurarea volumului lichidelor,
 • cântărirea materiilor solide,
 • măsurarea temperaturii, densității, vâscozității,
 • prelucrarea primară (mărunțirea, sortarea, cernerea, tăierea, frământarea, modelarea,etc)
 • prelucrarea termică (coacerea, prăjirea, fierberea, frigerea, etc),
 • analizarea indiciilor de calitate,
 • remedierea eventualelor defecte și identificarea cauzelor acestora,
 • realizarea elementelor de decor cu imprimanta 3D
 • decorarea și prezentarea produsului finit,
 • gestionarea deșeurilor obținute,
 • respectarea igienei și normelor SSM specifice, etc.

Școala  Gimnazială Take Ionescu – 26 + 24 elevi

Școala  Gimnazială nr. 5 – 23+20 elevi

Școala  Gimnazială Muereasca de Sus – 38 elevi,

Școala  Gimnazială Gura Văii, Bujoreni – 36 +52 elevi

Școala  Gimnazială Budești – 26 elevi

Școala  Gimnazială Runcu – 28 elevi

Școala  Gimnazială Vlădești – 36 elevi

Școala  Gimnazială Pietrari – 30 elevii

Centrul şcolar pentru  educaţie incluzivă Băbeni – 10 elevi

Școala Profesională Specială Bistrița – 14 elevi

Palatul Copiilor Rm. Vâlcea – 50 elevi

Școala Gimnazială Goranu – 34 elevi

Liceul de Arte “Victor Giuleanu” – 22 elevi

Activitatea i-a ajutat pe elevii claselor primare să-și formeze capacități de colaborare și de lucru în echipă, să-și asume responsabilităţi în cadrul echipei, să se  adapteze la situaţii noi, să prezinte flexibilitate cognitivă, adoptând un stil de viață sănătos

Elevii claselor gimnaziale și liceale au pus în practică cunoștințele dobândite la chimie, fizică, biologie, educație tehnologică la atelierul de lucru, unde și-au format capacități de colaborare și de lucru în echipă, și-au asumat responsabilităţi în cadrul echipei, s-au  adaptat la situaţii noi, au prezentat flexibilitate cognitivă, adoptând un stil de viață sănătos.

Pe elevii cu CES  activitatea i-a ajutat să se antreneze într-o gama largă de activităţi, dezvoltând astfel capacităţi de cooperare, cunoaşterea unor norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală şi colectivă, formarea deprinderilor de alimentaţie raţională şi de desfăşurare de exerciţii fizice în vederea menținerii sănătăţii.

Proiectul a reprezentat o bună oportunitate de a pune în practică noțiuni teoretice, de a realiza lucruri palpabile, de a completa veriga lipsă dintre teorie și practică. Pentru echipa de implementare a fost o ocazie de a-și exersa și de a-și dezvolta abilitățile de management de proiect și de organizare riguroasă pentru încadrarea în termenele stabilite și respectarea bugetului. Un gând bun și mulțumiri transmitem membrilor Fundației Comunitare Vâlcea pentru sprijinul acordat în implementarea proiectului ,,Laboratorul Mobil – Științe și Gastronomie” 2 la Palatul Copiilor Rm. Vâlcea. Acest proiect finanțat prin Fondul Științescu a reprezentat o excelenta oportunitate pentru numeroși copii de a experimenta punând în practica noțiuni teoretice studiate la școală. – Prof. ing. Arișanu Cristian, Palatul Copiilor Rm. Vâlcea

Buget:  12 500 de lei

Beneficiari: 540

Membri de echipă: 34

Mentori: 3

Ore de voluntariat: 400