Științescu Timișoara 2021, ediţia 4.0

Context

Științele și tehnologia vor juca un rol din ce în ce mai mare în economia viitorului, iar România poate folosi aceste oportunități dacă mai mulți tineri aleg să se orienteze spre aceste domenii.

Deși, aparent decizia se ia în ultimii ani de liceu, de fapt alegerea se poate face mult mai devreme, în gimnaziu sau chiar mai înainte. Dacă întâlnirea copiilor și tinerilor cu științele și tehnologia este una fericită, prin care li se stârnește curiozitatea și motivația de a învăța și explora, probabilitatea de a alege o carieră în aceste domenii crește substanțial.

În acest spirit, la sfârșitul anului 2014, a fost inițiat Fondul Științescu, de către Federația ”Fundațiile Comunitare din România”, cu sprijinul Romanian-American Foundation, ca proiect pilot în patru orașe (București, Cluj, Iași și Sibiu).

Din ianuarie 2016, programul s-a extins la nivel național, în prezent, fiind implementat, prin fundațiile comunitare locale, în mai multe orașe.

La Timișoara, este implementat din 2018, de către Fundația Comunitară Timișoara.

Fundația Comunitară Timișoara face parte din mișcarea Fundațiilor Comunitare din România și a fost înființată în anul 2016, fiind cea de-a 16-a fundație comunitară.

Misiunea Fundației Comunitare Timișoara este de a construi încredere în comunitate, de a sprijini inițiative locale și de a realiza conexiuni, contribuind astfel la dezvoltarea armonioasă a unor comunități prospere.

Federația “Fundațiile Comunitare din România” (FFCR) a fost înființată în anul 2014, de cele 12 fundații comunitare existente atunci, cu rolul de a reprezenta și a susține membrii săi pentru schimbare socială.

Federația “Fundațiile Comunitare din România” asigură mecanisme pentru atragerea de fonduri, comunicarea activității, generarea și diseminarea ideilor comunitare, monitorizarea și evaluarea activităților în sprijinul fundațiilor partenere. De asemenea, furnizează servicii eficiente de responsabilitate socială, prin expertiza și forța rețelei din teritoriu.

Fundația Comunitară Timișoara este membră a federației.

Fondul Științescu la Timișoara

Fondul Științescu este constituit în baza contribuțiilor din partea companiilor și donatorilor individuali din comunitatea locală.

Romanian-American Foundation, finanțatorul strategic național, dublează sumele atrase din comunitate, în limita a 10.000 USD pe ediție.

Pentru ediția 2021, principalul finanțator local este HAMILTON Central Europe, părtaș la povestea Științescu încă de la înființarea fondului la Timișoara, în 2018.

Al doilea finanțator de program este compania HELLA România, alături de Științescu din 2019.

Campania de strângere de fonduri continuă. Companii și donatori individuali locali au în continuare posibilitatea de a opta pentru sprijinirea întregului program de finanțare sau doar a unuia sau a anumitor proiecte, din seria proiectelor evaluate și selectate pentru finanțare.

Valoarea totală a Fondului Științescu pentru ediția 2021 va fi comunicată la data anunțării rezultatelor evaluării proiectelor.

Finanțatorii programului Științescu la Timișoara

Romanian-American Foundation este finanțator strategic național al programului, încă de la începuturile acestuia în 2014.

Romanian-American Foundation promovează și consolidează condițiile necesare unei economii de piață sustenabile și unei societăți democratice, care să asigure accesul la oportunități pentru toate segmentele populației din România.

Viziunea organizației este cea a unei societăți prospere, implicate și cu spirit antreprenorial, o societate compusă din cetățeni care se comportă cu responsabilitate. Romanian-American Foundation susține proiecte, idei și organizații care pot avea un impact substanțial în comunități și care au un potențial ridicat de creștere și replicare.

HAMILTON Central Europe este finanțator strategic local al programului, încă de la înființarea lui în Timișoara, în 2018.

Compania a format o echipă de experți, care colaborează la nivel mondial pentru a redefini și a promova cercetarea, dezvoltarea și producția în industria științei vieții. Instrumentele de precizie ridicată și accesoriile de aparatură medicală, dezvoltate și fabricate de HAMILTON Central Europe în Timiș, au ca destinație laboratoare de cercetare și secții de terapie intensivă din întreaga lume.

Dezvoltare prin dedicare, colaborare prin implicare și cercetare prin pasiune sunt principiile după care HAMILTON Central Europe se ghidează în calea ei spre excelență și pe care dorește să le transmită, prin alăturarea la povestea Științescu. Motivația lor este aceea că, micii cercetători de azi vor deveni marii oameni de știință de mâine, iar proiectele în care se investește azi vor avea un impact favorabil asupra societății de mâine.

HELLA România este finanțator local al programului, din 2019.

HELLA România sprijină educația în domeniul tehnologiei. Povestea HELLA Group a început în 1899, în Germania, cu producție de componente pentru mijloace de transport. S-a dezvoltat ca o afacere de familie și a dobândit dimensiuni internaționale de-a lungul a 120 de ani de existență. Astăzi, HELLA dezvoltă şi fabrică sisteme şi componente pentru tehnica de iluminat şi pentru electronică, în sectorul dedicat industriei automobilistice. De asemenea, dispune de una dintre cele mai importante organizaţii comerciale din Europa pentru piese de schimb şi accesorii destinate vehiculelor, diagnoză şi servicii de asistenţă. Este prezentă în peste 35 de țări, cu 40.000 de angajați dintre care peste 7.000 fac parte din divizii de cercetare și dezvoltare. Toate acestea au fost posibile datorită interesului pentru activitățile de inovație în domeniul tehnologiei.

În România, HELLA este prezentă din 2005 cu planuri de dezvoltare continuă. Astăzi, compania are sedii în Timișoara, Lugoj, Arad și Craiova, cu peste 4500 de angajați și reprezintă una dintre locațiile strategice la nivelul grupului. Strategia de dezvoltare pentru următorii ani vizează dezvoltarea de proiecte în domeniile autonomous driving și electric car.

Pentru mașinile viitorului avem nevoie de creatorii viitorului. Ei sunt astăzi în băncile școlii. Au nevoie să fie încurajați și motivați să fie creativi, să experimenteze, să exploreze. HELLA România susține programele de educație care creează posibilități de dezvoltare multidisciplinară, încurajează atitudinea antreprenorială, spiritul de echipă și pasiunea pentru știință și tehnologie.

Ce își propune Științescu la Timișoara

Fondul Științescu este un program de finanțare dedicat proiectelor educative în domeniile STEAM (științe, tehnologie, inginerie, arte, matematică).

Scopul programului este de a cultiva pasiunea copiilor și tinerilor pentru domenii STEAM, într-un mod creativ, prietenos și util.

Încă de la prima ediție la Timișoara, Științescu a fost deschis domeniilor STE@M, cu particularitatea adusă de @ – artele digitale. Este un domeniu particular Timișoarei, care s-a menținut și a crescut constant ca prezență și inițiative de-a lungul celor trei ediții.

Pentru următorul ciclu strategic ne propune să extindem și mai mult această zonă, respectiv să trecem de la @ la A și de la STE@M la STEAM, introducând artele în general, în relație cu științele și tehnologia.

Științescu oferă cadrul potrivit de implicare pentru actori diverși din comunitate: elevi, studenți, părinți, profesori, profesioniști, organizații, companii și alte instituții.

Obiectivele programului Științescu Timișoara sunt:

A. să încurajăm pasiuni și cariere în domeniile științelor și tehnologiei pentru cât mai mulți copii și tineri, prin intermediul unor procese de învățare bazate pe abordări practice, interdisciplinare și de colaborare;
B. să stimulăm creativitatea, autonomia și implicarea în crearea de conținut educațional a cât mai multor copii și tineri;
C. să contribuim la dezvoltarea și diversificarea educației STEAM în școli, dar și în cât mai multe contexte în comunitate;
D. să încurajăm filantropia, voluntariatul și consolidarea unei comunități locale de suporteri și oameni de acțiune pentru educația STEAM modernă.

Cui se adresează programul de finanțare

Programul de finanțare este dedicat copiilor și tinerilor între 6 și 19 ani, din județul Timiș.

Cine poate propune proiecte

Pot aplica pentru finanțare Științescu:

− organizații non-guvernamentale din județul Timiș (inclusiv asociații studențești, asociații de părinți, asociații ale școlii);

− grupuri de inițiativă din județul Timiș, formate din profesioniști pasionați, ce activează în diverse domenii de știință și tehnologie, profesori, învățători, părinți și/sau tineri;

− școli de stat și școli private acreditate, din județul Timiș.

* Prin grup de inițiativă înțelegem un grup informal constituit din minim 3 membri, care împărtășesc un interes, o pasiune sau o preocupare pentru un subiect legat de viața în comunitate și pe care vor să îl promoveze în spațiul public. În situația unui grup de inițiativă format din tineri sub 18 ani este necesară includerea în grup a cel puțin unui adult, care își va asuma responsabilitatea legală a derulării proiectului.

Fiecare inițiator (ONG, grup de inițiativă, școală) poate înscrie în program un singur proiect.

Fundația Comunitară Timișoara poate facilita tuturor inițiatorilor de proiecte contactul cu organizații, parteneri, colaboratori și/sau alte entități sau persoane din comunitate.

Pentru idei, inspirație, planificarea și/sau dezvoltarea proiectului vă încurajăm să consultați anexa 2 a prezentului ghid, cu scurte prezentări ale unor potențiali parteneri de proiecte.

Cât și cum finanțează Științescu

Pentru ediția 2021, vom finanța proiecte în limita a cel mult 14.000 lei / proiect și vom aplica următoarele criterii de eligibilitate privind numărul de copii și/sau tineri beneficiari ai proiectelor, în corespondență cu modalitățile de intervenție propuse de inițiatori, astfel:

∠ în cazul activităților educaționale ce urmăresc, în principal, informarea și conștientizarea cu privire la anumite probleme, fenomene sau tendințe și/sau înțelegerea și exersarea unor noțiuni și cunoștințe de bază, vor fi considerate eligibile pentru finanțare proiectele care își asumă lucrul, per ansamblu, cu:

● min. 50 de copii și/sau tineri, în cazul organizațiilor non-guvernamentale sau a grupurilor de inițiativă;
● min. 150 de copii și/sau tineri, în cazul școlilor de stat și școlilor private acreditate.

∠ în cazul activităților educaționale bazate pe un ciclu predefinit de învățare, exersare și dobândire a unor abilități și cunoștințe complexe, interdisciplinare (ex. serie de întâlniri / ateliere, finalizată cu deprinderi clare dobândite și obiecte / lucrări concrete realizate) sau pe activități de cercetare, realizare prototipuri și/sau testare idei noi, originale, experimentale, vor fi considerate eligibile pentru finanțare proiectele care își asumă lucrul constant cu:

● min. 30 de copii și/sau tineri, în cazul organizațiilor non-guvernamentale și a grupurilor de inițiativă;
● min. 60 de copii și/sau tineri, în cazul școlilor de stat și școlilor private acreditate.

Criteriile de eligibilitate privind mentorii prevăd implicarea în activitățile cheie ale proiectului a cel puțin 3 mentori, din domenii STEAM diferite.

Mentori Științescu pot fi elevi, liceeni, studenți, masteranzi, doctoranzi, profesori, învățători, muzeografi, bibliotecari, cercetători, inventatori, profesioniști din companii, liber-profesioniști și/sau părinți, care doresc să transmită mai departe din pasiunea lor pentru științe și tehnologie și să contribuie la dezvoltarea educației STEAM în comunitate.

Foarte important! Activitățile vor fi planificate în mod flexibil și ușor de adaptat în funcţie de diferite scenarii ce pot fi generate de contextul pandemic şi obligatoriu se vor respecta normele de conduită în vigoare la data implementării.

Toate proiectele trebuie să aibă o componentă de comunicare, promovare și diseminare a activităților proiectului și a rezultatelor obținute.

Nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.

Fundația Comunitară Timișoara nu va susține financiar, va evita susținerea prin orice alte mijloace și va înceta imediat orice suport și asociere cu persoane sau organizații angajate în activități de propagandă pentru discriminare, discurs bazat pe ură, violență sau instigare la ură sau violență, terorism sau instigare la terorism, nerespectarea regimului armelor și munițiilor sau instigare la nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Calendarul de derulare a programului :

1 martie 2021 Lansarea programului de finanțare
1 – 22 martie 2021 Sprijin și sfaturi în dezvoltarea echipelor și proiectelor
25 martie 2021, ora 24:00 Termenul limită pentru înscrierea proiectelor
26 martie – 16 aprilie 2021 Evaluarea proiectelor
16 – 20 aprilie 2021 Anunțarea proiectelor selectate pentru finanțare
20 – 25 aprilie 2021 Semnarea contractelor de finanțare
25 aprilie – 31 octombrie 2021 Derularea și monitorizarea proiectelor
01 – 30 noiembrie 2021 Evaluarea, raportarea și celebrarea proiectelor

Evaluarea proiectelor Științescu

Eligibilitatea proiectelor presupune verificarea, de către echipa Fundației Comunitare Timișoara, a următoarelor cerințe pentru proiectele înscrise:

1. transmiterea în termenul stabilit, folosind formularul specific;
2. respectarea cerințelor privind tipurile de inițiatori;
3. respectarea criteriilor privind numărul de copii, tineri și mentori implicați;
4. respectarea calendarului de derulare a programului;
5. respectarea condițiilor privind suma solicitată pentru finanțare și cerințele specifice privind limite și tipuri de cheltuieli acceptate.

Proiectele declarate eligibile vor fi evaluate de către o comisie externă independentă, a cărei componență va fi anunțată public cel târziu la data termenului limită pentru înscrierea proiectelor.

Criteriile de evaluare a proiectelor eligibile sunt:

I. calitatea proiectului: realismul, pertinența, claritatea și coerența modului de gândire, descriere și planificare a proiectului / 25 puncte;

II. eficiența proiectului: alocarea justă și rațională a resurselor proiectului, atât financiare, cât și umane, corespunzător activităților și rezultatelor asumate / 25 puncte;

III. impactul specific: gradul în care proiectul contribuie, prin abordări practice, interdisciplinare și de colaborare, la accesibilizarea științelor și tehnologiei pentru copiii și/sau tinerii implicați în proiect / 15 puncte;

IV. impactul transversal: gradul în care proiectul contribuie la stimularea creativității, autonomiei și implicării în crearea de conținut educațional a copiilor și/sau tinerilor implicați în proiect / 15 puncte;

V. sustenabilitate și transferul cunoașterii: proiectul prezintă premise realiste de a deveni sustenabil pe termen mediu și lung, inclusiv prin prisma motivației inițiatorilor, și este deschis și prezintă modalități concrete privind transferul de cunoaștere / 20 puncte.

Vor primi finanțare, în limita fondurilor disponibile, proiectele care obțin în urma evaluării min. 65 puncte.

Pentru că ne dorim proiecte responsabile cu mediul, vor fi alocate 5 puncte suplimentare proiectelor care abordează teme din domenii de acţiune specifice Pactului Verde European, cum ar fi: biodiversitate, consum şi producţie responsabile, agricultură durabilă, energie curată, mobilitate durabilă şi eliminarea poluării.

Fundaţia Comunitară Timişoara îşi rezervă dreptul să scadă până la 5 puncte din rezultatul final, aplicanţilor care în ediţii anterioare nu au respectat cerinţele contractuale în ceea ce priveşte calitatea implementării, cum ar fi: data limită de raportare, cerinţe minime legale privind documentele justificative, activităţi şi rezultate asumate.

Pentru mai multe detalii, vă încurajăm să consultați grila de evaluare, prezentată în anexa 1 la prezentul ghid.

Implementarea proiectelor Științescu la Timișoara

Echipa Fundației Comunitare Timișoara va oferi suport echipelor de proiecte și mentorilor Științescu implicați pe întreaga perioadă de implementare, astfel:

− coordonatorilor de proiect, pentru managementul, promovarea, comunicarea, evaluarea și raportarea proiectelor,

− echipelor de proiect, pentru identificarea de spații inedite și/sau dotări specifice necesare, după caz,

− mentorilor Științescu, pentru metode psiho-pedagogice și de motivare și implicare a copiilor și tinerilor în activitățile Științescu.

Finanțarea va fi alocată pe baza unui contract de finanțare semnat cu Fundația Comunitară Timișoara, care prevede drepturile și responsabilitățile ambelor părți.

Pentru proiectele care solicită finanțare de cel mult 9.000 lei, sumele vor fi acordate prin transfer bancar unic, în contul bancar al organizației sau al reprezentantului grupului de inițiativă, în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului.

Pentru proiectele care solicită finanțare de peste 9.000 lei, aceasta se va acorda în două tranșe, în funcție de activități și de calendarul de implementare, astfel:

− la începutul proiectului, prin transfer bancar, în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului;

− după prezentarea unui raport succint de activitate, care să includă rezultatele primei perioade de realizare a proiectului și felul în care a fost cheltuită prima tranșă de finanțare.

În ambele cazuri, raporturile contractuale se vor încheia prin aprobarea de către Fundația Comunitară Timișoara a raportului final (narativ și financiar), prezentat de către reprezentantul echipei / organizației finanțate.

Fundația Comunitară Timișoara va pune la dispoziția echipelor formulare standard pentru raportare.

Coordonatorii proiectelor se vor asigura că, în toate comunicările specifice implementării, se va menționa numele programului de finanțare, al finanțatorilor și al partenerilor, conform formatelor puse la dispoziție de Fundația Comunitară Timișoara.

Celebrarea proiectelor Științescu la Timișoara

Fundația Comunitară Timișoara va organiza, la finalul anului, un eveniment de tip târg pentru celebrarea rezultatelor proiectelor, schimburi de experiență și construire și consolidare de relații în comunitate. Evenimentul va fi organizat în colaborare cu toate echipele de proiect, fiind încurajați în a se implica și reprezentanți ai finanțatorilor, precum și angajați ai lor.

La eveniment vor fi invitați, de asemenea, reprezentanți media.

Nu în ultimul rând, vom invita și implica și membri ai Federației “Fundațiile Comunitare din România” și reprezentanți ai Romanian-American Foundation.

Pentru detalii suplimentare și întrebări vă așteptăm și vă încurajăm să ne contactați!

Persoană de contact: Bianca Băilă – 0746.686.683

E-mail: fundatiacomunitaratm@gmail.com

Website: https://timisoara.stiintescu.ro

Succes!

Parteneri locali pentru activități Științescu

Centre experimentale

ExperimentariumTm cuprinde peste 100 de experimente din diverse domenii, prin care participanții descoperă și conștientizează fenomene și legi fizice. Spațiul promovează o cultură a experimentării și colaborării, stârnește curiozitatea, sporește înțelegerea și stimulează idei noi, totul prin experimentare.

Email: experimentariumtm@gmail.com, Facebook: Experimentarium-Tm

Centrul experimental Aquapic prin minilaboratorul său oferă șansa copiilor de a testa, chiar ei, apa de la robinet sau din alte surse, învățând într-un mod cât se poate de distractiv despre fenomene fizico-chimice legate de apă, cum ar fi miscibilitatea lichidelor, precipitarea și separarea solid-lichid (filtrare și decantare).

Email: aquapic@aquademica.ro, Facebook: Aquapic

Spații creative

Plan Zero este un grup deschis pentru persoane creative, o comunitate care pune accentul pe colaborare, învățare, explorare și inovare. Sunt așteptați toți cei care doresc să construiască, repare sau fabrice lucruri, cum ar fi studenți la arhitectură, artiști care vor să realizeze proiecte cu o latură mai tehnică, persoane cu hobby-uri, cei care doresc să-și repare sau modifice bicicleta. Oricine se poate alătura.

Email: contact@planzero.ro, Facebook: PlanZero.Timisoara

Școala Babel este o școală care îi înconjoară pe copii cu bucurie, respect și inspirație, un spațiu care le permite profesorilor să-și cultive creativitatea, să învețe și să contribuie la crearea unor experiențe pozitive de învățare pentru copii, în parteneriat cu părinții acestora. Aici a fost creat un spațiu de experimentare dedicat copiilor: Makerspace@scoalababel.

Email: contact@scoalababel.ro, Web: www.scoalababel.ro

Casa Tineretului, aflată sub coordonarea Fundației Județene pentru Tineret Timiș (FITT), este un loc al tinerilor și comunității, cu spații neconvenționale, pline de culoare, create de tineri pentru tineri, incluzând spații de lucru și evenimente, atelier de ceramică, galerie de artă, grădină de vară și sală de spectacole, toate dotate logistic. Spațiul FITT ES space, deschis permanent, se află la dispoziția tinerilor, gratuit, cu diverse resurse de învățare. Complementar, puteți ajunge cu activități mai aproape de copii și tineri prin intermediul Rețelei Centrelor de tineret din cartiere, aflate, de asemenea, sub coordonarea FITT.

Email: office@fitt.ro, Web: www.fitt.ro

Centre high-tech și multimedia

Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL) al Universității Politehnica din Timişoara oferă suport pentru învățământul la distanță în UPT, a creat și gestionează Campusul Virtual al UPT, dezvoltă și promovează tehnologiile digitale în educație, organizează cursuri de formare profesională și de pregatire pe toata durata vieții și face cercetare și dezvoltare în domeniul e-learning, studenți digitali, tehnologii avansate web pentru educație, e-learning si mobile learning, campusuri virtuale în cadrul a numeroase proiecte naționale și internaționale.

Email: contact@elearning.upt.ro, Web: https://elearning.upt.ro/

Centrul Multimedia (CM) al Universității Politehnica din Timişoara are o experiență bogată în tehnologii multimedia, dezvoltarea de aplicații web și mobile, software pentru medii sociale, Web 2.0. Colectivul de cadre didactice face cercetare în domenii ca recunoașterea de imagini, date deschise, orașe inteligente, realitate augmentată și virtuală. Centrul Multimedia este coordonator sau partener în proiecte de cercetare naționale și internaționale.

Email: contact@cm.upt.ro, Web: https://www.cm.upt.ro/

Locuri în natură

Centrul experimental Aquapic este amenajat în aer liber, în incinta fostei uzine de apă industrială a Timișoarei, actualmente în conservare. Copiii pot să învețe aici despre apă și viață, fenomene naturale, poluare și protejarea mediului, tehnici și tehnologii implicate în diversele utilizări ale apei de către oameni, totul prin joc și experiment, iar vizitarea vechii uzine de apă industrială va fi o adevărată călătorie în trecut, o ocazie de a afla lucruri inedite din istoria orașului.

Email: aquapic@aquademica.ro, Facebook: Aquapic

Stanciova este o localitate situată la 35 km de Timișoara și 12 km de Recaș, într-o zonă cu dealuri domoale și pădure. Prin mobilizarea de fonduri din comunitate fosta școală din sat a fost utilată cu o bibliotecă și spații de lucru și poate găzdui evenimente, cursuri, proiecții video, ateliere practice în domeniile biologie, ecologie, arhitectură.

Email: stanciova@web.de, Facebook: ScoalaVaraStanciova

Coșteiu este situat pe șoseaua Lugoj – Timişoara, la 60 km de Timișoara, pe valea Timișului, la confluența râului Timiș cu canalul Timiș – Bega, unde se află cel mai vechi nod hidrotehnic din țară, funcțional, realizat între anii 1759-1760, în timpul împărătesei Maria – Terezia. Asociația ”Educația la Sat” activează aici, militând pentru dreptul copiilor la educație, indiferent de mediul în care s-au născut.

Email: scoala.lasat@gmail.com, Facebook: Scoala.laSat