Științescu Bacău 2021 – ediție specială februarie

Științescu 2021 – ediție specială februarie

Fundația Comunitară Bacău oferă granturi pentru proiecte care oferă soluții la provocările actuale din educație. Ne propunem ca inițiativele și proiectele finanțate să dezvolte abilitățile profesorilor de a naviga în lumea online și construirea unei colaborări eficiente și creative între ei și elevi, atât în mediul urban cât și rural, pentru ca actul educațional să nu își piardă din valoare.

Ce categorii de proiecte finanțăm?

Pe baza consultărilor preliminare și  a analizei de nevoi în rândul profesorilor, ne așteptăm să primim și să selectăm proiecte din următoarele categorii (lista este orientativă și ilustrativă):

  • Realizare ghiduri inovative de utilizare platforme educaționale online;
  • Realizare și susținere workshop-uri online pentru profesori, pentru învățare utilizare platforme educaționale;
  • Realizare lecții interactive online – modele de bune practici
  • Realizare soluții manageriale inovative de organizare instituțională învățare online
  • Identificare metode inovative și eficiente de reducere a absenteismului și a dezinteresului elevilor față de școala online

Perioada depunere proiecte 11 februarie – 7 martie

Perioadă de implementare proiecte: martie -iulie 2021

Parteneri: Romanian American FoundationFederația Fundațiile Comunitare din România

Buget: 20000 lei, cu finanțare pe proiect de minim 5000 lei – maxim 20000 lei

Pentru mai multe informații, consultați ghidul solicitantului.