Project Phoenix

Project Phoenix. Acest proiect subliniază importanța cunoașterii și folosirii sistemelor de energii regenerabile (ER). Elevii vor realiza două sisteme de iluminat independente pentru spațiul interior al colegiilor, cu sisteme de senzori de mișcare. De asemenea, ei vor fi îndrumaţi în realizarea unor lucrări științifice și vor lucra cu tehnologii didactice de nivel înalt: proiectare grafică LabVIEW, achiziția de date cu MyDAQ, sistemul NIElvis.

La finalul proiectului, elevii vor realiza un ghid pentru lucrări experimentale, care să cuprindă în paralel abordarea clasică, alături de metode și mijloace oferite de calculator și alte sisteme educaționale (plăci de achiziții, soft-uri, NiElvis).

Proiectul se va finaliza cu un “market educațional” la Sesiunea de comunicări științifice din luna octombrie a acestui an.

 

Echipa de proiect:

prof.dr. Ion-Dan Chirilă (C.N.I. ”Grigore Moisil”) – profesor de fizică grad I, doctor în științele educației și studii postuniversitare în Domeniul E.R. (Energii Regenerabile)
prof. Octavian Polexa (C.N. ”Dr. Ioan Meșotă”) – profesor de fizică grad I

prof. Mirela Sabău (C.N. Dr. ”Ioan Meșotă”) – profesor de fizică grad I

prof. Titu Mastan (C.N.I. ”Grigore Moisil”) – profesor de fizică grad I, cu studii postuniversitare în Domeniul E.R.

 

Beneficiarii direcți: 12 elevi de la clasele a X-a și a XI-a de la C.N. I.G.Moisil și 16 elevi din clasa a X-a și a XI-a de la C.N. Dr. I. Meșotă Brașov

Finanțare: 8.000 lei

Pagina de Facebook: Project Phoenix 2017 – Fondul Stiintescu Brasov