Odorheiu Secuiesc – Heuréka 7.0 – pályázati felhívás

A pályázat program általános bemutatása

A Heuréka Alap célja ösztönözni az udvarhelyszéki V–XII. osztályos diákok tudomány, technológia és a művészetek iránti szenvedélyét.

A támogatási program ösztönözni kívánja a STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math) szakterületek vonzóbb oktatását. A STEAM egy interdiszciplináris és alkalmazott megközelítés, amely gyakorlati és problémamegoldó tudás elsajátításával párosul. Azáltal, hogy befektetünk a STEAM oktatásába, a társadalom fejlődésébe fektetünk be, melyben kiemelt szerepe van a technológiának, az innovációnak és a művészeteknek. Az ezen szakterületekhez kapcsolódó tudásunk határozza meg, hogy tudunk-e új és hatékonyabb termékeket kifejleszteni, hogy jobban tudjunk gyógyítani, hogy tisztább és hatékonyabb energiát használjunk, hogy környezetet védjünk stb.

Olyan projekteket, kezdeményezéseket szeretnénk támogatni, amelyek keretében a diákok maguk próbálhatnak ki újszerű, interdiszciplináris, kreatív ötleteket. E projektek révén fedezzék fel a természet csodáit, értsék meg, hogy mit jelentettek az emberiség nagy felfedezései, csodálják meg a művészet sokszínűségét, fedezzék fel, hogy mit hozhat számunkra a modern technológia, tudjanak szenvedéllyel foglalkozni az egzakt tudományokkal, ezáltal nevelve akár korunk új felfedezőit. Fontos, hogy a projektek ne információkat adjanak át, hanem sokkal inkább képességeket fejlesszenek.

Matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, festészet, rajz, divat/design, zene stb. tematikájú projekteket támogatunk, melyeknek vezetője lehet tanár, mérnök, művész, vagy a téma megszállottja egyaránt. Ugyanakkor ösztönözzük olyan személyek aktív és közvetlen részvételét is a projektekben, akiknek van tapasztalatuk ezen szakterületeken.

A pályázatok értékelését egy független, a célzott szakterületekben jártas elbíráló bizottság végzi előre meghatározott szempontok alapján.

A HEURÉKA Alap pénzügyi értéke

A támogatási alapot egyrészt a helyi vállalkozók támogatásai, másrészt a Román-Amerikai Alapívány duplázó támogatása hozta létre. A támogatási alap összértéke 101.100 lej.

Egy támogatott projekt maximum 10.000 lej értékű támogatásban részesülhet.

Önrészt nem kötelező biztosítani.

Kinek szól ez a program?

Elsősorban az udvarhelyszéki iskolákban tanuló V–XII. osztályos tanulóknak, a velük dolgozó, tevékenységeiket szakmailag vezető tudományágak megszállottjainak.

Pályázók köre:

 • udvarhelyi és udvarhelyszéki civil szervezetek
 • országos és nemzetközi civil szervezetek, akik itteni civilekkel, magánszemélyekkel partnerségben valósítják meg a projektet
 • kezdeményezési csoportok Udvarhelyről és Udvarhelyszékről (min. 3 fős)
 • magánszemélyek, mint: tanárok, egyetemisták, tudósok, mérnökök, kutatók, muzeológusok stb…

Ahhoz, hogy pályázatot adjon le valaki, csapatban kell dolgoznia, abban a csapatban, amely kitalálja a projektötletet és ők maguk valósítják is meg.

Kiemelten ajánljuk, hogy vegyes csoportokat alakítsanak, amelyben vannak: felnőttek, akik tapasztalattal rendelkeznek az adott szakterületek valamelyikén, illetve diákok is. Ugyanígy ösztönözzük, hogy kapcsoljanak be a projektbe idősebb embereket, továbbá működjenek együtt városi és vidéki civil szervezetek, intézmények, magánszemélyek.

Milyen típusú projekteket támogatunk?

A támogatott projektek egyik kiemelt célja a STEAM szakterületek oktatásának vonzóvá tétele az udvarhelyszéki V-XII. osztályos diákok körében.

Ezzel együtt a támogatott projektek lehetőség szerint legyenek:

 • alkalmazott jellegűek,
 • interdiszciplinárisak,
 • innovatívak,
 • képesek szellemileg motiválni és ösztönözni a diákokat,
 • megismételhetők a támogatás után is, avagy más csapatok által
 • rendelkezzenek jó kommunikációs tervvel (pl. online videó, közösségi médiás népszerűsítés).

Azok a pályázatok kapnak támogatást, amelyek beilleszkednek a következő mérhető paraméterekbe:

 • népszerűsítik az együttműködést a tanárok és tanárok, illetve a tanárok és diákok között, továbbá a tanárok és a jelzett szakterületek szakértői között, a felnőttek és diákok között;
 • olyan kezdeményezések, amelyek tevékenységei felkeltik a diákok érdeklődését egy vagy több tudomány iránt is;
 • projektek, amelyek a tananyag vagy tananyagon kívüli szakmai anyag tanítási módszereit megújítják, praktikus, alkalmazott tevékenységeket érintenek, amelyekbe tanárok, szakértők és diákok is részt vesznek;
 • új és jól megalapozott kezdeményezések, melyek a közvetlenül és közvetve érintett célcsoportok valós helyzetével összhangban vannak. Ösztönözzük a hosszú távú megoldásokat hozó projekteket, amelyek a tudományok oktatásában/tanulásában az interdiszciplináris és innovatív együttműködést segítik.
 • projektek, amelyek a támogatási alap céljához mérhető és releváns eredményeket sorakoztatnak fel az udvarhelyszéki tanárok és V-XII. osztályos diákok számára, továbbá amelyek a támogatás után is folytathatók.
 • projektek, amelyek a tudomány oktatása terén jelenlévő reális problémákra innovatív megoldásokat kínálnak, avagy a projektötletük megvalósítási módja innovatív.
 • projektek, amelyek a megvalósításba több tanárt és szakértőt, továbbá diákot is bevonnak, és figyelnek a projektjük megismételhetőségére/átvehetőségére.

Támogatható tevékenységekre példák:

 • gyakorlati alkalmazások, kísérletek
 • interdiszciplináris oktatási projektek a következő szakterületeken: csillagászat, biológia, kémia, földrajz, földtan, meteorológia, fizika, matematika, informatika, mérnöki tudás, technológia, építészet, mechanika, képzőművészet, zene stb.
 • kézművességgel és művészetekkel kapcsolatos kreatív tevékenységek;
 • non-formális oktatási tevékenységek;
 • a diákok kutatási tevékenységei a STEAM területén;
 • didaktikai eszközök és kísérletek;
 • technológia, eszközök, oktatási felszerelések stb. vásárlása;
 • megfelelően felszerelt oktatási terek kialakítása gyerekek és fiatalok számára, melyek állandó helyszínként szolgálnak képzések, műhelymunkák szervezésére a STEAM területén;
 • események, amelyek a tudomány, a technológia és a művészet oktatását népszerűsítik (vásár, kiállítás, tábor, diákok versenye stb.);
 • innovatív oktatási módszerek és eszközök.

A pályázat elkészítésekor vegyék figyelembe, hogy az eszközök, felszerelések, technológia megvásárlása a diákok bevonását kell szolgálja és nem önmagában álló cél. Fontos, hogy a pályázatok diákorientáltak legyenek. A megvásárolt eszközök pedig a projekt után is közösségi használatban kell maradjanak.

A Heuréka Alap keretében eddig támogatott projektek megtekinthetők itt.

Más városok Heuréka (Științescu) programja keretében támogatott projektek itt tekinthetők meg.

Nem támogatunk olyan projekteket, amelyek:

 • nem egyeznek a jelen program céljával;
 • nem tartalmazzák a jelen pályázati ismertetőben kért információkat;
 • már más forrásból támogatásban részesülnek ugyanazon tevékenységekre;
 • egyszerű mentorálás jellegű projektek,
 • diszkriminatívak bármilyen szempontból is,
 • nehezítik a diákok tapasztalati tanulását,
 • kereskedelmi jellegű projektek.

Nem elszámolható költségek:

 • mindazon költségek, amelyek szükségességét nem indokolják a pályázatban leírt tevékenységek.

Támogatási feltételek, kifizetési módok

Minden pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell a projekt tevékenységeit és az elért eredményeket kommunikáló, népszerűsítő tevékenységeket. Minden kommunikációban megemlítésre kerül a támogatási program neve, a támogatók és a Közösségi Alapítvány neve.

A projektek 2023. november 13. és 2024. április 26. közötti időszakban kell megvalósuljanak.

A támogatott pályázatokat a támogató által kidolgozott elszámolási útmutató és űrlapok segítségével kell elszámolni. A pályázatok megvalósítása monitorizálva lesz, értve ez alatt a helyszíni látogatásokat is.

Egy pályázat adminisztratív költségei nem haladhatják meg az igényelt támogatás 15%-át.

Eszközök és felszerelések beszerzése, továbbá szolgáltatások igénybevétele esetén amennyiben ezek egységértéke meghaladja a 2.000 lejt, a pályázónak legalább 2 árajánlatot kell mellékelnie a pályázathoz.

Ha a projekt más forrásokból is támogatásban részesül, a pályázónak részletes információkkal kell szolgálnia arra vonatkozóan, hogy melyek a jelen támogatásból fedezett költségek, és melyek a más forrásokból fedezett költségek, megelőzve ezáltal a dupla támogatást.

A támogatás két részletben kerül majd kifizetésre a következőképpen:

 • az első részlet, a megítélt támogatás 90%-át a támogatási szerződés aláírását követő 10 napon belül banki átutalással folyósítjuk.
 • a második és egyben utolsó részletet, a megítélt támogatás 10%-át, a projektvezető által benyújtott záró elszámolás elfogadását követő 10 napon belül, szintén banki átutalással folyósítjuk.

Pályázás módja

Pályázni kizárólag a támogató által kidolgozott pályázati űrlapok kitöltésével lehet. A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

A pályázati űrlap, illetve a költségvetési űrlap letölthető innen és innen.

Csak elektronikusan kitöltött és e-mailen elküldött pályázatokat fogadunk!

A pályázatot rozi@szka.ro e-mailcímre kell beküldeni 2023. november 6., 16:00 óráig.

Pályázatok értékelése

A pályázatok értékelése két lépcsőben valósul meg: a Közösségi Alapítvány formailag értékeli a beérkezett pályázatokat, ezt követően kerül sor a pályázatok szakmai értékelésére, melyet egy független elbíráló bizottság előre kidolgozott szempontrendszer szerint végez el. Az elbíráló bizottság tagjai vállalkozások képviselői és szakemberek.

A nyertes pályázatok listáját legkésőbb november 13-án hozzuk nyilvánosságra.

A pályázatok értékelésével kapcsolatban nem fogadunk el fellebbezéseket.

Kapcsolattartó személy:
Csáki Rozália, programvezető
M: 0741-655-773
Email: rozi@szka.ro