Fondul Științescu Mureș 7.0 | Științescu Mureș-Uniprest 1.0 pentru STEAM

Ești pasionat de științe? Vrei să le transmiți și altora pasiunea ta, să le arăţi cum pot învăța cu plăcere? Îți oferim ocazia să stârnești curiozitatea pentru științe printr-un proiect educațional finanțat de Fundația Comunitară Mureș, prin intermediul noilor apeluri de finanțare Fondul Științescu Mureș – Uniprest 1.0 pentru STEAM și Fondul Științescu Mureș pentru chimie până pe 21 aprilie!

Ce este Fondul Științescu Mureș – Uniprest 1.0 pentru STEAM?

Acest fond  este parte din Fondul Științescu Mureș și este un program implementat de Fundația Comunitară Mureș în parteneriat cu UNIPREST INSTAL, Romanian-American Foundation și Federaţia Fundaţiile Comunitare din România. Prin acest demers dorim să încurajăm pasiunea pentru științe în rândul copiilor, prin implicarea profesorilor, părinților, antreprenorilor și angajaților din companiile din județul Mureș interesați să transmită frumusețea științelor către cei mai tineri membri ai comunității.

Căutăm proiecte creative, inovatoare, care să reușească să transmită ”virusul” pasiunii pentru S.T.E.A.M. (științe, technologie, inginerie, artă, matematică) către viitoarele generații de mici oameni ale științei. Așteptăm proiecte de STEAM care încurajează gândirea creativă și imaginația, în care copiii sunt încurajați să-și exprime ideile și să găsească soluții creative pentru provocări. Finanțăm proiectele de STEAM, adică materii precum matematica, științele naturii, sau artele (arte liberale, arte lingvistice, studii sociale, arte fizice, arte plastice și muzică) ajutând copiii să înțeleagă conceptele abstract într-o modalitate mai concretă și vizuală. Sprijinim activități care dezvoltă gândirea critică, în care copiii pot experimenta bucuria creativității, contribuind astfel la o atitudine pozitivă față de învățare. Programul îşi propune să le ofere profesorilor de liceu şi de ciclu gimnazial cele mai potrivite instrumente pentru a face științele mai atractive şi mai uşor de învăţat pentru elevi.

Pentru că trăim într-o lume care se schimbă și se dezvoltă în jurul nostru foarte repede, noi trebuie să ținem pasul. Aplicanții pot veni cu proiecte pentru a atrage atenția asupra problemelor sociale și de mediu, contribuind la creșterea nivelului de conștientizare în rândul publicului. Lucrările în cadrul proiectelor pot fi folosite ca mijloc de advocacy pentru schimbare și sensibilizare. Fenomenele științifice explicate prin experimente oferă o modalitate de a explora și de a reflecta asupra provocărilor complexe ale lumii moderne, cum ar fi schimbările climatice, migrația, inegalitățile sociale și tehnologia. Aplicanții pot utiliza diverse medii artistice pentru a reflecta asupra relației noastre cu tehnologia, sau a reflecta asupra efectelor sale asupra societății. Integrarea artelor în procesul educațional poate contribui la dezvoltarea gândirii critice, a creativității și a empatiei în rândul elevilor, iar experimentele științifice pot fi folosite pentru a încuraja abordări inovatoare în predarea altor materiale. Cu ajutorul proiectelor ne dorim ca tinerii și copiii să înțeleagă, prin activități practice, cum anume pot științele să ne ajute să îmbunătățim calitatea vieții de zi cu zi.

Ce oferim prin acest program de finanțare?

Fundația Comunitară Mureș oferă granturi (finanțări nerambursabile) pentru proiecte educaționale care stimulează pasiunea pentru domeniile STEAM în rândul copiilor şi tinerilor între 6 şi 19 ani.  Vom finanța proiecte care ajută copiii și tinerii să devină conștienți de prezența științelor în viața de zi cu zi și mediul din jurul lor, le dezvoltă abilitățile de a identifica valorile adevărate în creații.

În afară de finanțare, oferim celor interesați să deruleze astfel de proiecte instruire și consultanță pentru scrierea și implementarea proiectelor. Membrii echipei FCM vor oferi suport echipelor de proiect pentru comunicare, motivarea şi implicarea elevilor, psihopedagogie şi management de proiect, atât în faza de pregătire a proiectelor, cât și în perioada de implementare.

Partenerii locali din mediul educaţional și cultural vor pune la dispoziția proiectelor selectate spații (săli de clasă, birouri, spații din curtea școlii, cămin cultural etc. )pentru evenimente (cursuri, competiţii, expoziţii etc.).

Ce ne propunem?

Pe termen scurt, vrem ca inițiativele și proiectele finanțate să stârnească interesul, curiozitatea copiilor și tinerilor față de științe, prin activități cu o componentă artistică, care țintesc să le dezvolte gândirea critică și să producă o schimbare a modului în care aceștia se raportează la viață, de la simplu consumator la cercetător.

Pe termen mediu, vrem să dezvoltăm la Mureș un ecosistem de organizații, educatori (profesori, învățători, traineri, pasionați de științe) și proiecte din domeniile STEAM care pot deveni exemple de bune practici pentru actualizarea educației de masă.

Pe termen lung, vrem să generăm o schimbare sistemică în România în ceea ce privește dezvoltarea educației, pregătind generațiile următoare pentru provocările viitorului.

Ce abilități dorim să dezvoltăm?

Vrem să contribuim la formarea copiilor şi tinerilor pentru viitor. În acest spirit, ne dorim ca proiectele propuse spre finanțare să le cultive:

 • Curiozitatea și imaginația
 • Gândirea critică și rezolvarea problemelor
 • Colaborarea în rețele și leadership prin influență
 • Adaptabilitate, flexibilitatea cognitivă
 • Atitudine proactivă, spirit de inițiativă și antreprenoriat
 • Comunicarea eficientă scrisă și orală
 • Creativitate și inovare

Ce categorii de proiecte finanțăm?

Perspectiva acestui fond încurajează proiecte cu o componentă obligatorie artistică (arte liberale, arte lingvistice, studii sociale, arte fizice, arte plastice și muzică) prin intermediul căreia este facilitată învățarea și înțelegerea conceptelor științifice. Pe baza consultărilor preliminare cu mai multe categorii de posibili participanți, ne așteptăm să primim și să selectăm proiecte din următoarele categorii (lista este orientativă și ilustrativă):

 • Proiecte care familiarizează copiii cu tehnologii de ultimă generație folosite în domeniile STEAM într-un mod plăcut și atractiv pentru copii;
 • Proiecte educaționale care includ activități de tipul “do-it-yourself” ;
 • Aplicații practice, experimente și creații inedite care ilustrează concepte teoretice din alte domenii;
 • Spații educaționale (laboratoare, hub-uri, spații tip makerspace, cluburi etc.);
 • Înființarea de organizații noi (ONG) sau dezvoltarea capacității grupurilor și/sau organizațiilor existente în diferite domenii de științe, prin participarea la training
 • Evenimente care promovează domeniile STEAM (târguri științifice, expoziții, tabere, competiții).
 • Activități creative legate de matematică, fizică, informatică, inginerie, technologie, meșteșuguri și o componentă obligatorie de artă (arte liberale, arte lingvistice, studii sociale, arte fizice, arte plastice și muzică)

Vom finanţa proiectele care promovează:

 • Inovarea și creativitatea;
 • Implicarea activă a elevilor;
 • Interdisciplinaritate;
 • Motivația intrinsecă;
 • Colaborarea și spiritul de echipă;
 • Dezvoltarea de abilități, mai degrabă decât transmiterea de informații.

De asemenea, așteptăm orice altă idee de proiect care cultivă specificațiile menționate mai sus, atât timp cât vizează atragerea interesului elevilor din județul Mureș către domeniile STEAM.

NU vom finanța: 

Nu încurajăm proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul elevilor la învățarea prin experimentare și nu finanțăm proiecte cu caracter comercial. La fel nu vom finanța proiectele a căror scop este crearea unor conținuturi nepotrivite vârstei grupului de țintă.

Ce buget avem?

Bugetul Fondului Științescu Mureș – Uniprest 1.0 pentru STEAM este de 40.000 de lei. Din acest fond vom finanța proiecte cu sume între 5.000 și 10.000 de lei, accesibile pentru toate categoriile de aplicanți de mai jos;

Cine poate aplica?

 • instituții de învățământ din ciclul gimnazial sau liceal
 • organizații neguvernamentale
 • grupuri de inițiativă (minimum 3 persoane), pasionați de STEAM precum ingineri, freelanceri, echipe de elevi de liceu, echipe de studenți, profesori și învățători în echipă, echipe mixte, din oricare dintre categoriile de mai sus).

Fiecare aplicant poate depune mai multe proiecte, însă va primi finanțare pentru un singur proiect.

Aplicanţii pot fi și din alte județe însă beneficiarii programului trebuie să fie localizaţi în judeţul Mureș.

Află mai multe despre calendar și procesul de aplicare la mures.stiintescu.ro/stiintescu-7/stiintescu-uniprest-1-0-pentru-steam