Știință și tehnologie- pași spre inovare

Prin intermediul proiectului ”Știință și tehnologie- pași spre inovare” dorim să facem accesibil elevilor de liceu studiul sistemelor mecatronice, utilizând echipamente Lego pentru structuri robotice și folosind softuri de programare specifice. Elevii se vor familiariza cu diferite sisteme mecanice, senzori și actuatori, care le vor permite să construiască aplicații robotice, modelate după sisteme reale. De asemenea, vom realiza aplicații în domeniul energiilor regenerabile, producție și consum de energie, schimb de căldură. Prin aceste activități avem ca obiective încurajarea învățării active, centrate pe competențe, lucrul în echipă, participarea la concursuri și sesiuni de comunicări științifice, promovarea exemplelor de bună practică în domeniul tehnologiilor și educație STEM.

Stiinta si tehnologie – pasi spre invoare

Colegiul Tehnic Turda, Coordonator prof. Dana Oprea