05/11/2018

Prin acest proiect, echipa își propune să îmbunătățească performanțele carturilor construite în primul an de proiect, să implice mai mulți copii în activități și să deschidă proiectul spre membrii comunității ieșene.

05/11/2018

Echipa proiectului își dorește să înceteze să fie doar simplii utilizatori de tehnologie și să înțeleagă care este mecanismul de funcționare al senzorilor și cum poate fi dezvoltat și îmbunătățit. Având experiența ediției trecute, s-a văzut entuziasmul elevilor de a se implica în activitățile propuse, de a participa la activități care nu se încadrează în linia tradițională a procesului de învățare.

05/11/2018

Acest proiect răspunde nevoii de a atrage elevii către STEM și de a-i ajuta să înțeleagă mai bine aceste materii, cu ajutorul unor kituri ingenioase, special concepute cu ajutorul profesorilor și realizate cu implicarea directă a elevilor.

05/11/2018

Proiectul îşi propune o serie de activități educaționale care au scopul  de a consolida elevilor cunoștințe și abilități din domenii specifice prin proiectarea, crearea, asamblarea și operarea de roboți. Elevii vor învăţa ce este acela un robot, cum funcţionează şi cum poate fi construit.

05/11/2018

In cadrul proiectului „Fizica, de la A la Z”, ne propunem achizitionarea unor mijloace experimentale de laborator pentru a putea realiza noi experimente de fizică cu elevii liceului. Elevii vor lua parte la experimente de laborator interactive si vor exista si întâlniri cu cercetătorii din institutele naționale de Fizica de pe Platforma Măgurele, Ilfov.

05/11/2018

Proiectul îşi propune înfiinţarea unui spaţiu destinat dezvoltării educaţiei STEM. În acest spaţiu se vor desfăşura atît activităţi ale educaţiei formale (în timpul săptămânii), cât şi nonformale (la sfârşitul săptămânii).

05/11/2018

Prin proiectul Știinta COOL – Experimentul de la Urlați, dorim să-i implicăm pe elevii de gimnaziu in crearea unui mod atractiv si ingenios de a prezenta activitatile/descoperirile stiintifice relevante pentru societatea actuala catre colegii lor, dar si catre alte audiente: elevii din alte scoli, cadre didactice, parinti, lideri de opinie, ziaristi.

05/11/2018

Cercul interdisciplinar ROBOCER a fost înfiinţat in anul 2012, cu scopul de a realiza activităţi care să stimuleze elevii în studiul ştiinţelor şi al informaticii într-un mod plăcut şi inovator. Membrii acestui cerc sunt elevi ai liceului nostru interesaţi să-și îmbogăţească cunoştinţele de fizică, chimie, biologie, tehnologii şi informatică.

05/11/2018

Proiectul „Transport curat, viață sănătoasă” este o continuare a proiectului „Atenție ! Se poluează !” Prin proiectul anterior s-a atras atenția că orașul nostru este poluat de către unii operatori economici, dar și de autovehiculele cu care se face transportul persoanelor, orașul nostru fiind un important centru economic, cu o populație mare într-o continuă mișcare.

05/11/2018

Prin realizarea mai multor ateliere interactive de experimente științifice ne dorim să satisfacem nevoia de cunoaștere  și stârnirea curiozității elevilor claselor din liceu. Cu ajutorul proiectului, dorim ca tinerii și copiii să înțeleagă și să experimenteze modul în care funcționează tehnologia modernă și cum poate ea să ne ajute să îmbunătățim calitatea vieții de zi cu zi.

05/11/2018

Prin proiectul Generația digitală ne propunem sa inițiem un număr de 30 de copii din clasele V-VIII în domeniul celei mai îndrăgite aplicații de programare, numită Scratch.

05/11/2018

Proiectul constă în desfășurarea unor activităţi de promovare a studiului astronomiei împreună cu elevii Colegiului “Ion Luca Caragiale” şi elevii Centrului de Excelenţă. Participanţii vor învăţa să distingă pe cer constelațiile circumpolare şi zodiacale, planetele, stelele cele mai importante, vor vedea cum se pot orienta cu ajutorul stelelor şi cum pot determina punctele cardinale.

05/11/2018

Proiectul SMART Kids&Teens este un proiect din domeniul STEM și care are ca scop dobândirea de competențe în dezvoltarea personală și socială, electronică, robotică , automatizări și design/printare 3D de către 20 de elevi din clasele a V-a – a XII-a din școlile și liceele din municipiul Câmpina

05/11/2018

Proiectul își propune prin activitățile sale să  dezvolte competențe din domeniul roboticii și al antreprenoriatului în domeniul STEM la un număr de 20 de elevi, de la clasele a IX-a, a X-a și a XI-a.

05/11/2018

PE URMELE LUI „DE CE?” este un proiect interdisciplinar de științe, în care elevii de gimnaziu de la Scoala Lapoș, vor lucra împreună, vor investiga și vor descoperii tainele unor fenomene (fizice, chimice, biologice) care alcătuiesc lumea în care trăim, în cadrul a 8 ateliere interactive organizate în acest scop.

17/05/2018

Prin proiectul VRSpace am introdus elevii participanți în tehnologia Virtual Reality. Proiectul nostru sa bazat pe site-ul cospaces.io, care permite crearea unor spații tridimensionale și jocuri, o lume creată de ei. Elevii au avut posibilitatea să experimenteze jocurile scrise de ei cu ajutorul ochelarilor VR achiziționate în cadrul proiectului.

17/05/2018

Scopul proiectului a fost promovarea profesiei IT. La program s-a putut înscrie echipe formate din liceeni cu o idee de produs IT inovativ. După decizia juriului profesionist, echipele câștigătoare au putut participa la un training. Totodată ei s-au implicat într-un proces de mentorat din partea firmelor IT din U-Hub pentru implementarea ideilor lor la nivel de prototip.

17/05/2018

Scopul proiectului a fost introducerea jucăușă a copiilor în lumea științei. Proiectul a oferit oportunitatea pentru copii să programeze, să construiască și să testeze exerciții din tehnologia robotică.

17/05/2018

Pe parcursul proiectului a fost organizat o tabără de șase zile, în cadrul căreia s-a desfășurat o educație de fotografie de la teorie până la practici interactive. Elevii participanți au învățat despre fotografiere cu tehnologia contemporană, cu fotoaparat modern și editarea imaginilor cu photoshop.

 

17/05/2018

Scopul proiectului a fost popularizarea științei. Ei au dorit să stimuleze curiozitatea a mai mult de 600 de participanți față de științele fizicii cu experimente interesante, agreabile, spectaculoase și interactive.

17/05/2018

Scopul primordial al Cercetașilor Astronomi a fost să cheme cât mai mulți cercetași și tineri din regiunea Odorhei, ca să-i ofere o experiență aparte, care își stârnește interesul pentru o știință atât de frumoasă, străveche și misterioasă precum astronomia. Acest lucru a fost realizat prin cele 2 evenimente organizate.

17/05/2018

Pe parcursul proiectului Meșterirea este bună s-au desfășurat 3 workshopuri cu implicarea elevilor din Liceul Tamási Áron pe următoarele teme: construcție de senzori electronici, construcție de sursă de alimentare și de lampă electrică, competiție de practică.

 

17/05/2018

Cursurile numite Academia 3D au fost adresate liceenilor, care a trebuit să aplice participarea în program. Tema aplicației a fost planificarea unui obiect 3D. În timpul academiei elevii au cunoscut software-ul de proiectare 3D, programe de grafică, design, și funcționarea imprimantei 3D.

17/05/2018

Cine este corpul meu? Proiectul își propune să aducă biologia mai aproape de copii și tineri prin diferite activități practice, teorie și concursuri, într-o manieră transdisciplinară. Printr-o abordare inovativă, se diminuează ponderea metodelor verbaliste, relativ pasive, care se bazeaza pe memorie si memorizare, in favoarea extinderii metodelor de elaborare prin eforturi proprii a cunostintelor noi, a metodelor euristice de invatare prin cautare, cercetare, descoperire.

17/05/2018

Proiectul pornește de la o necesitate (slaba iluminare a holurilor, care nu au ferestre decât pe capete) și se fundamentează pe ideea că elevii se pot implica, pornind de la joc, în găsirea și aplicarea de soluții viabile pentru problemele școlii. Proiectul propus poate stârni curiozitatea elevilor pentru miracolele naturii, să arunce o privire în viitor, să conștientizeze utilitatea tehnologiilor moderne și să învețe cu pasiune științele exacte

17/05/2018

Pe modelul economic al unei firme de exercițiu se asezonează competențele tehnice de pe profilele Servicii/Economic – filiera Tehnologică și Tehnic/Mecanic cu competențe transversale de comunicare si de integrare a elevilor din categorii sociale defavorizate pe piața muncii.

17/05/2018

Atelierul-club electric auto are ca obiectiv formarea și dezvoltarea profesională și personală a generații și generații de elevi ce vor studia într-un mediu modern și propice unui învățământ de calitate. Este și un laborator al aplicațiilor practice al diferitelor discipline de școală, care sunt interdisciplinare și adiacente cu domeniul electric-electrotehnică-auto.

17/05/2018

Elevii pot descoperi prin intermediul experimentelor efectuate cu aparaturi performante”proprietăți” ale mediului înconjurător. Vor deduce singuri valorile corespunzătoare ale acestor parametri pentru ducerea unei vieți de calitate. Vor putea verifica autenticitatea rezultatelor, fiabilitatea lor, efectuând probe martor la laboratoare acreditate. Vor trage concluzii pertinente, identificând probleme adevărate cu care se confruntă omenirea/comunitatea locală.

17/05/2018

Cercul științelor este gândit ca un cerc săptămânal de matematică aplicată în fizică, chimie,biologie. În cadrul întâlnirilor, elevi coordonați de profesori vor construi materiale didactice care să ilustrezepractic teoreme din matematică, vor face experimente interdisciplinare care să ilustreze unele rezultate din fizică, chimie și biologie.

17/05/2018

Proiectul consolidează o bază fundamentală în procesul de cunoaștere a științelor exacte în general, prin cumularea unor abilități, atât de natură teoretică (calcul matematic, interpretare date), creativă (identificarea corpurilor cerești pe harta cerului), tehnică (asamblare dispozitive astronomice), practice (observații astronomice).

17/05/2018

Proiectul Azi explorator, mâine cercetător porneşte de la o deviză simplă, pe care am dobândit-o în urma experienţei didactice – Învaţă experimentând! Aşadar, activităţile pe care le vom propune nu vor viza un singur domeniu de activitate, nu vor avea un caracter insular, ci vom cuprinde trasnsdisciplinaritatea, interferenţa cunoştinţelor, legăturile intrinseci şi extrinseci dintre fenomene, reacţii, experimente.

17/05/2018

Proiectul Efectele curentului electric în fizică, chimie, biologie și tehnologie constă in studierea practică de către elevii implicaţi a efectelor curentului electric în viaţa de zi cu zi, industrie, economie şi rolul acestora în dezvoltarea societăţii.

17/05/2018

Proiectul PapiȘtii – Spectacolul Științelor își propune într-o primă fază „antrenarea” unui număr de 15 – 20 „actori”, elevi de liceu dar și de gimnaziu de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”. Aceștia, sub îndrumarea profesorilor din echipă, vor propune și li se vor propune experimente relativ simple, dar care să fie „spectaculoase” și uneori  ontraintuitive sau chiar să pară, pentru necunoscători, trucuri de magie.

17/05/2018

Proiectul Sparks dorește să promoveze limbajele de programare și libertatea de creație în domeniul tehnic. Cu ajutorul roboților Sparki dorim să prezentăm și să învățăm totodată cât este de ușor să creăm ceva nou cu ajutorul „codului”. Proiectul Sparks va încerca să arate o nouă față a limbajelor de programare, diferită de ceea ce elevii învață în programa școlară.

17/05/2018

În cadrul priectului Programarea roboților Lego în limbajul C elevii vor lucra în echipă de 4 persoane, fiecare elev va avea la dispoziție un calculator, unde va putea dezvolta ideile proprii, și programele individuale, dar vor lucra împreună în căutarea greșelilor, fiecare echipă va avea la dispoziție un robot (folosind și roboții din dotarea liceului – 3 robot EV3).

17/05/2018

Activitățile cuprinse în proiectul Biotech urmează a se desfășura în laboratorul de biologie – chimie al liceului nostru, săptămânal, pe gupe de elevi. Temele propuse sunt în concordanță cu programele școlare în vigoare ceea ce îi v-a ajuta pe elevi să înțeleagă mult mai ușor și într-un mod mai atractiv noțiunile teoretice.

17/05/2018

API RoboLab își propune formarea de competențe și cunoștințe de bază și aptitudini necesare pentru domeniul inovativ al roboticii, stimularea interesului și a viziunii pentru disciplinele STEM, motivarea elevilor pentru studierea disciplinelor din ariile curriculare respective prin inițierea lor în construcția și programarea roboților autonomi.

17/05/2018

Pentru realizarea proiectului Fabrica de experimente am ales ca partener Fundația Alpha Transilvană, care momentan lucrează prin diferite proiecte implementate local cu un număr de 50 de copii în intervalul de vârstă de care suntem interesați (5-12 ani). Ne-am propus să organizăm două sesiuni de experimente și una de cunoștințe.

 

17/05/2018

Proiectul și-a propus dezvoltarea abilităților de documentare și prezentare, a realității comunităților locale, prin intermediul tehnologiilor audio-video propuse.

16/05/2018

Proiectul și-a propus atragerea și implicarea elevilor în realizarea de lucrări practice, în vederea dezvoltării spiritului de observare, investigare și a interesului pentru cercetare.

16/05/2018

Demonstrarea unui mod de viață activ, cu efecte pozitive asupra întregii comunități locale a fost scopul principal al proiectului.

16/05/2018

Proiectul are drept scop creșterea interesului copiilor și a viitorilor adulți pentru știință, o mai bună corelare cu practica precum și acordarea de ajutor în alegerea profesiei viitoare.

16/05/2018

Proiectul își propune introducerea în lumea restaurării a elevilor, prin intermediul unor ateliere interactive.

 

15/05/2018

Scopul proiectului este stimularea înţelegerii proceselor biologice pe baza experienţelor şi a întrebărilor.

 

15/05/2018

Scopul proiectului este realizarea unei stații meteo, în curtea școlii, unde elevii studiază mărimile specifice fenomenelor meteorologice.

15/05/2018

Scopul proiectului este inițierea copiilor din zona satului Lisa în botanică, zoologie, ecologie.

15/05/2018

Scopul proiectului este dezvoltarea de cunoștințe în domeniul programării și a inteligenței artificiale prin joacă, cu ajutorul kit-urilor LEGO.

15/05/2018

Scopul proiectului este introducerea elevilor în elementele de bază ale electronicii, prin utilizarea kitului Arduino, iar în tainele programării, prin inițierea în placa de programare Raspberry Pi.

15/05/2018

Prin metoda de studiu Inquire&Investigate, echipa proiectului îşi doreşte să utilizeze un mod diferit de învățare bazat pe următoarele principii: explorarea subiectului, planificarea investigațiilor, experimentarea sistematică folosind tehnologia (și elemente de elctronică, robotică, senzori), interpretarea, evaluarea și comunicarea rezultatelor.

15/05/2018

Proiectul urmărește să  trezească curiozitatea și dorința de a afla mai mult, astfel încât atitudinea copiilor să devină mai entuziastă privitor la științe când vor  observa că peste tot matematica, arta și emoția sunt o constantă.

15/05/2018

În acest proiect, părinții vor organiza şi susţine workshopuri din diverse domenii – fizică, științele Pământului, tehnologie, chimie, biologie, anatomie și arhitectură. Copiii vor realiza un număr de experimente cu ajutorul unor kituri specifice fiecărui domeniu, sub îndrumarea părinților și a specialiştilor.

15/05/2018

Scopul proiectului este realizarea unui laborator interdisciplinar de matematică şi ştiinţe în care să se rezolve probleme de cercetare cu elevii din ClubMateSaguna.

15/05/2018

Prin acest proiect pilot, 30 de liceeni lucrează în echipe la asamblarea a 3 mașini electrice funcționale pe baza unor kituri speciale. După asamblare, echipele  participă la o cursă în parcarea Coresi Shopping Resort, unde testează performanța mașinilor construite.

15/05/2018

Proiectul este bazat pe joacă, pe curiozitate și pe prietenie. Îmbină tehnologia cu activitățile în aer liber, lucrul în echipe, fără concurența între copii, fără ca activitatea lor să fie evaluată în termeni de “corect” sau “greșit”.

15/05/2018

Proiectul ESPRIT  a fost gândit de către o echipă de profesori care își doresc să implice în activități practice, creative, de observare și cercetare în domeniul meteorologiei, biologiei, tehnologiei cultivării plantelor 42 din elevii şcolii.

15/05/2018

Acest proiect subliniază importanța cunoașterii și folosirii sistemelor de energii regenerabile (ER). Elevii vor realiza două sisteme de iluminat independente pentru spațiul interior al colegiilor, cu sisteme de senzori de mișcare.

15/05/2018

Proiectul propune dezvoltarea unei oferte educaționale alternative STEAM și a unui spațiu adecvat, un centru de resurse educaționale și antreprenoriale.

15/05/2018

Proiectul a încurajat pasiunea pentru științe și tehnologie a elevilor printr-o abordare creativă interdisciplinară și prin mentorarea primilor pași în lumea tehnologiei.

15/05/2018

Proiectul a avut ca scop inițierea în elementele de bază ale statisticii (ex: culegera datelor, aplicarea de chestionare, calcul indicatori statistici) a 275 elevi de gimnaziu din Oradea.

15/05/2018

Doi elevi mentori alături de profesori din cadrul Colegiul National „Octavian Goga” Marghita au creat și organizat în luna iunie un set de ateliere interesante și practice prin care colegii lor mai mici să înțeleagă lumea ştiinţelor într-un mod interactiv.

15/05/2018

Două licee, „Onisifor Ghibu” și „Lucian Blaga”, un țel comun: familiarizarea cu tehnologia de tipărire 3D. Coordonatorii proiectului au susținut o serie de ateliere în cadrul cărora 87 de elevi au fost inițiați în proiectare, tipărire 3D și programare. Au proiectat și au imprimat diverse obiecte didactice pentru a le include în cadrul orelor clasice din sistemul educațional.

15/05/2018

Organizația Lumea Piticilor Talentati a desfășurat în 10 localități din Bihor sesiuni de experimente spectaculoase și distractive pentru elevii din clasele primare.

15/05/2018

Timp de 3 luni, în fiecare vineri de la ora 13, 30 de tineri de la Szent László Római Katolikus Liceum vor învăţa secretul consumului inteligent de energie şi vor elabora mai multe dispozitive bazate pe energia regenerabilă.

15/05/2018

15 copii cu vârste între 11 și 15 ani au participat la ateliere de lucru cursuri gratuite de informatică și programare: Web(html, js, css, php), C++, Arduino, Raspberry Pi, Linux, Python.

15/05/2018

Cinci liceeni pasionați de chimie din cadrul Colegiului Național ,,Emanuil Gojdu” au desfășurat pentru 364 de elevi de gimnaziu, din 6 școli din județul Bihor, ateliere de experimente distractive cu ajutorul unui laborator mobil.

15/05/2018

Proiectul și-a propus să aducă biologia și chimia mai aproape de 50 de elevi de gimnaziu de la Colegiul Național „Iosif Vulcan” Oradea prin diferite activități practice care au vizat studierea stratului superficial al solului și impactul antropizării asupra acestuia.

15/05/2018

Sub coordonarea profesorilor, echipe de câte 5-6 elevi din cadrul Liceul Greco Catolic Iuliu Maniu Oradea au lucrat pe 8 teme de investigare a mediului urban (ex: confort termic, viteza vântului, poluarea fonică, etc).

12/02/2018

Proiectul a constat în întâlniri săptămânale de inițiere și învățare programare pentru copii cu vârste cuprinse între 7 și 15 ani, utilizând tehnologiile și limbajele SCRATCH, HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP PYTHON, C#.

12/02/2018

Timp de 3 luni, mentorii proiectului împreună cu peste 137 de elevi de gimanziu de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Bihor și Școala Gimnazială ,,Floare de Lotus” Sânmartin au monitorizat și au ,,diagnosticat” ecosistemul pârâului Peța.

12/02/2018

În perioada martie – iunie 2017, peste 30 de tineri între 12 -15 ani de la Colegiul National Mihai Eminescu înscriși ăn proiectul RobotEm au intrat în tainele electronicii și programării. Aceștia au învățat să construiască singuri roboți și sisteme autonome, pe care le-au programat pentru îndeplinirea unor sarcini simple precum sisteme de alarmare, monitorizarea temperaturii sau a consumului de energie electrică.

12/02/2018

Începând cu luna martie, grupe a câte 28 copii cu vârste între 11-13 ani s-au întâlnit săptămânal, pentru atelierele de meteorologie. Proiectul a vizat dezvoltarea cunoștințelor copiilor și adolescenților în domeniul fenomenelor atmosferice, în scopul unei mai bune reacții la evenimente extreme și adaptării la provocările climatice.

01/02/2018

Scopul proiectului ROBOTICON Challenge a fost să crească atractivitatea studierii STEM în rândul  elevilor din școală și comunitate.

01/02/2018

Proiectul MICROWORLD și-a propus promovarea științelor (fizica, chimia, biologia) în rândul elevilor pentru dobândirea abilităților practice și încurajarea pasiunii pentru domeniul microbiologiei.

01/02/2018

Proiectul Știința pe teren propus în acest an de Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu” din Voinești a urmărit să formeze deprinderile de experimentare în domeniul ştiinţelor şi să dezvolte competenţele civice ale elevilor prin realizarea unei cercetări privind calitatea  apei şi a  solului din comuna Voineşti, județul Iaşi.

01/02/2018

Scopul proiectului SIMpaticii ingineri a fost acumularea de experienţă practică în utilizarea echipamentelor moderne de procesare și investigare, dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală şi comunicare în public a elevilor din clasele a XI-a.

 

01/02/2018

Scopul proiectului Charge Yourself este de a stimula interesul elevilor în știintă, tehnologie și inginerie prin implicarea lor în realizarea de echipamente interesante, cu utilitate clară – dispozitive ecologice de generare a energiei electrice.

01/02/2018

Proiectul ElectroStep și-a propus să ajute pasionații de electronică să înțeleagă tainele electronicii, să învețe să facă circuitele și tot felul de lucruri interesante, de la a lipi și până la produsul final, însă toate acestea la un nivel basic, potrivit categoriei de vârstă.

01/02/2018

MiBus Sensors și-a propus nu doar să ne explice modul de funcţionare al senzorilor care ne înconjoară şi care fac parte din viaţa noastră de zi cu zi, ci şi să înveţe elevii cum să-i utilizeze şi să îşi imagineze şi să îşi creeze propriile sisteme de senzori pentru diferite utilizări prin workshop-uri interactive şi ateliere de tip “learning by doing”, “do-it yourself”. De asemenea, elevii au învăţat să lucreze în echipă, să schimbe idei şi să comunice cu senzorii prin intermediul plăcilor de achiziţie şi a limbajului de programare grafică LabView.

01/02/2018

Scopul proiectului Pegas a fost înființarea unui club de astronomie în cadrul Bibliotecii Publice Cotnari, cu activități specifice pe STEM.

01/02/2018

Scopul proiectului Doza de chimie a fost creșterea numărului de elevi care își dezvoltă abilități practice în vederea efectuării experimentelor în laborator.

01/02/2018

Scopul proiectului Micro Gear Deluxe este de a insufla celor mai mici, în special elevilor și tinerilor din clasele VI-XII pasiunea pentru domeniile STEM, prin organizarea unei serii de cursuri de microcontrolere, la care să aibă ocazia să învețe prin joc, într-un mediu cât mai prietenos și nonformal.

01/02/2018

Scopul proiectului TechnoBrick II a fost de a facilita înțelegerea domeniilor STEM prin activități non-formale realizate cu seturi de construcție LEGO Education. Învățarea domeniilor STEM poate fi interactivă și chiar distractivă, folosirea seturilor LEGO Education facilitând atât dezvoltarea abilităților tehnice cât și a abilităților sociale de lucru în echipă, cooperare și creativitate tocmai pentru că elevii au ocazia să construiască diverse mecanisme punând astfel în practică informațiile teoretice.

01/02/2018

Proiectul Yabba Dabba Doo și-a propus introducerea în lumea vehiculelor pe patru roți și familiarizarea elevilor cu utilizarea anumitor tehnici de lucru. Echipa de proiect, de la Școala Valea Lupului, și-a dorit să implice echipe formate din copil și adult care să construiască împreună un cart după modelul propus de noi, cu același tip de materiale, pentru ca la cursa din luna mai să participe copilul, în calitate de conducător al cartului.

31/01/2018

STEM – Fest înseamnă un festival al educației STEM prin care s-a urmărit apropierea elevilor ieșeni de aspecte importante din domeniul cercetării științifice și de dezvoltarea comunității ieșene în următorii ani.

31/01/2018

Proiectul ROBOTICON își propune să crească atractivitatea studierii STEM, motivarea elevilor din clasele a VII-a și a VIII-a pentru studierea disciplinelor din ariile curriculare respective prin inițierea lor în construcția și programarea roboților autonomi, sprijinirea lor în orientarea școlară și profesională și încurajarea spre urmarea unor meserii din domeniul științelor, tehnologiilor, ingineriei.

31/01/2018

roiectul EPRUBETĂ CU ȘTAFETĂ își dorește creșterea numărului de elevi care își dezvoltă abilități practice în vederea efectuării experimentelor în laborator.

31/01/2018

Prin acest proiect se va crea un spaţiu propice desfăşurării activităţilor într-un club al elevilor. Se vor organiza cursuri practice de robotică la care elevii Școlii din Voinești își vor dezvolta capacitățile de explorare a realităţii şi de experimentare prin folosirea unor instrumente şi proceduri informatice moderne.

31/01/2018

În cadrul proiectului se vor organiza la Facultatea de Informatică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” cursuri de programare a microcontrolelor: Arduino Uno, Robot Polul Pi3. Aceste cursuri nu vor urma modelul învățământului formal, ci vor fi structurate într-o manieră interactivă pentru ca toți cursanții să aibă posibilitatea să îmbine teoria cu practica.

31/01/2018

Proiectul HAND-ON METEO SCIENCE și-a propus promovarea ştiinţelor aplicative în rândul elevilor pentru dobândirea abilităţilor practice și încurajarea pasiunii pentru domeniul ştiinţei meteorologice.

29/01/2018

Proiectul Biology how it should be (Științescu Jr.) își propune să aducă biologia mai aproape de copii și tineri prin diferite activități practice, teorie și concursuri. Fiecare activitate este adaptată vârstelor participanților și își propune să dezvolte abilitățile legate de lucrul în echipă, abilitățile de gândire și învățare prin diverse provocări adresate participanților.

29/01/2018

Proiectul Sci-FUN, aflat la ediția a doua în 2016, își propune organizarea de ateliere practice de chimie pentru copii. Echipa de proiect este formată din șapte liceeni.

29/01/2018

Cum să purifici apa? Cum să faci un generator electric cu ajutorul unui dinam de bicicletă? Cum să luminezi un adăpost cu ajutorul led-urilor? La astfel de întrebări au răspuns participanții în cadrul cursurilor teoretice Scoala Robinsonilor, proiect finanțat prin Științescu Junior 2.0. Școala Robinsonilor și-a propus deprinderea în rândul copiilor a unor tehnici esențiale de supraviețuire, utilizând descoperiri științifice.

29/01/2018

Magic Science aduce în fața participanților experimente spectaculoase de chimie, fizică și biologie, realizarea de machete funcționale și de clipuri educaționale despre activitățile din timpul atelierelor.

29/01/2018

Prin intermediul LegoFun, participanții dobândesc competențe de bază de construire și programare a roboților LEGO. În cadrul proiectului sunt organizate ateliere de robotică, pe parcursul cărora sunt prezentate noțiuni elementare de mecanică, electronică și programare.

29/01/2018

Brocom Design se află la intersecția dintre tehnologie, broderie și design. Proiectul își propune să reimagineze conceptul de broderie printr-o abordare tehnologică nouă, care optimizează procesul și care oferă o multitudine de variații artistice. Astfel, elevii vor avea posibilitatea să experimenteze cum se îmbină știința, tehnologia, cunoștințele învățate la școală cu arta, creativitatea, design-ul și manifestarea propriei personalități.

29/01/2018
“Hrana ta să fie leacul tău.” Hipocrate, părintele medicinei

Care e știința din spatele alimentației și cum putem aplica principiile ei pentru un stil de viață sănătos? Acestea sunt întrebările principale la care vor răspunde, prin experimente, cursuri de gătit și ateliere practice, copii din clasele 3 – 6 în cadrul Academia Micilor Bucătari.

29/01/2018

Clubul Micilor Electroniști este locul unde copiii află mai multe despre electronică, radiocomunicațtii și creație tehnică. Alături de mentori pregătiți, micii electroniști  învață prin jocuri și experimente, construiesc dispozitive electronice pentru a le înțelege mai bine și le testează, având astfel o vară plină de experimente și curiozități.

29/01/2018

Essential Motion se concentrează pe o ramură specifică a artei vizuale, arta cinetică, care pe langă faptul că implică inteligența emotională, dezvoltă o punte palpabilă între două subiecte opuse ca percepție, arta și tehnologia.

29/01/2018
First Steps in IoT” este un proiect ce are ca scop introducerea elevilor de liceu în universul Internet of Things (IoT).

Pe parcursul celor două zile de workshop, tinerii se vor familiariza cu noțiuni precum: citirea și întelegerea documentelor tehnice, electronică analogică si digitală, microcontrollere, senzori, interfețe om-mașină, programare, samd, pe care le vor acumula lucrând efectiv la un proiect IoT (un senzor inteligent, capabil să citească mai multe mărimi din mediul înconjurător).

29/01/2018

Științescu Hub este un spațiu creativ de 90 mp destinat educației STEAM (Știintă, Tehnologie, Inginerie, Artă, Matematică), situat în centrul orașului Sibiu, unde copiii și tinerii între 5-20 ani pot descoperi o varietate de activități nonformale în domeniul științelor.

29/01/2018

Proiectul ”Connecting the Dots” și-a propus transformarea modului în care elevii,  profesorii și părinții privesc școala și educația prin abordarea unor metode nonformale de educație: experimentare, joacă, mentorat, e-learning.

29/01/2018

Scopul proiectului “WeDo Everything”  a fost prezentarea într-o manieră atractivă și amuzantă, (încorporând atât elemente teoretice cât și practice) principiile de bază ale științelor naturii, fizicii, matematicii și ingineriei cu ajutorul kiturilor educaționale motorizate și programabile.

29/01/2018

Proiectul ”Roboți Sparki” a avut drept scop accesul la un curs practic de electronică, robotică și programare cu opt roboți Sparki, care nu este cuprins în programa școlară și care hrănește curiozitatea elevilor pentru știintă și educația STEM.

29/01/2018

Proiectul ”Lucrările practice de laborator” a fost conceput sub forma unui opțional interdisciplinar care a invitat elevii să participe la aventura cunoaşterii şi înţelegerea ştiinţifică a proceselor vieţii. În acest context, echipa a realizat un curriculum interdisciplinar centrat pe competenţe care să permită elevilor să participe activ la observaţii, să efectueze analize, să realizeze sinteze şi să ajungă la noţiuni ştiinţifice. Focusul a fost astfel pus pe dezvoltarea spiritului de observaţie, iar noţiunile asimilate duc la formarea deprinderii de a raţiona și dezvoltarea gândirii ştiinţifice.

29/01/2018

Proiectul interdisciplinar mate-bio-fizică ”Aurel Vlaicu”a fost conceput sub forma unui opțional interdisciplinar care a invitat elevii să participe la aventura cunoaşterii şi înţelegerea ştiinţifică a proceselor vieţii. În acest context, echipa a realizat un curriculum interdisciplinar centrat pe competenţe care să permită elevilor să participe activ la observaţii, să efectueze analize, să realizeze sinteze şi să ajungă la noţiuni ştiinţifice. Focusul a fost astfel pus pe dezvoltarea spiritului de observaţie, iar noţiunile asimilate duc la formarea deprinderii de a raţiona și dezvoltarea gândirii ştiinţifice.

29/01/2018

Proiectul “Clubul Tehnic Sibiu” a fost implementat sub forma unui program educaţional cu o durată de aproximativ 4 luni cu scopul de a descoperi şi dezvolta abilităţi tehnice şi practice în rândul eleviilor de școală generală şi de a transmite celor mici pasiunea pentru electronică şi radiocomunicaţii.

29/01/2018

Proiectul “Laboratorul lui Ben” a avut ca scop introducerea copiilor în lumea microscopică. Pe parcursul a 8 întâlniri copiii au studiat cu ajutorul microscopului diferite elemente din natură: minerale, roci, vegetale, flori, insecte, microorganisme și corpul uman.

29/01/2018

Stibiu oferă o serie de videoclipuri educative despre lumea înconjurătoare, de la teme de biologie până la astronomie și nu numai. Videoclipurile sunt accesibile pentru toată lumea de toate vârstele în special pentru elevi deoarece proiectul oferă informații suplimentare despre temele studiate de aceștia în cadrul orelor de curs. Prin acest proiect, Stibiu a dorit să dea mai departe parte din pasiunea echipei sale prin implicarea liceenilor care au învățat cum să realizeze videoclipuri educative.

29/01/2018
În cadrul proiectului ”Grădinile viitorului în spațiul urban” au fost prezentate și popularizate tehnologiile de grădini verticale de interior și de exterior. Pe lângă cunoștințele la nivel teoretic, elevii au realizat practic un număr de șase grădini verticale de exterior care au fost amplasate în curtea Muzeului de Vanatoare „August von Spiess” din Sibiu.
29/01/2018

Proiectul Magic Science și-a propus ca obiectiv principal trezirea interesului copiilor pentru studiul  științelor prin joc, realizând experimente în clubul PED (amenajat special pentru acest proiect) sau în spații neconvenționale. De asemenea, echipa Magic Science și-a propus valorizarea inventivității, creativităţii și a spiritului practic al elevilor pentru realizarea de dispozitive și experimente pe care elevii să le poată arăta mai departe colegilor, prietenilor, părinților.

29/01/2018

Y Lead Technology și-a propus introducerea elevilor de liceu în universul limbajelor de programare C/C#/OOP respectiv HTML/CSS/SQL/PHP prin lucru în echipe împreună cu tineri internaționali care le-au livrat o serie de sesiuni și suport pe tot parcursul proiectului.

29/01/2018

Proiectul ”Mediaș – de la cetate medievală la cetate a științei” şi-a propus să încurajeze în rândul elevilor pasiunea pentru ştiinţe şi tehnologie. Activitatea de realizare a machetei oraşului, desfăşurată în forme variate şi accesibile vârstei au pus elevii în situaţia de a-şi activa cunoştinţele însuşite în lecţii şi de a le aplica în îndeplinirea unor sarcini cu caracter practic, într-o atmosferă liberă, relaxantă.

29/01/2018

Proiectul ”Workshop-ul de robotică Sparx (Științescu Jr.)” și-a propus realizarea unor roboți autonomi în scopuri educative și  organizarea de workshop-uri în diverse unități de învățământ pentru familiarizarea elevilor cu modul de construire a unui robot, ușurința cu care acesta poate fi asamblat dar și pentru trezirea interesului copiilor pentru această ramură a științelor inginerești (electronică, informatică, mecanică).

29/01/2018

Proiectul “Skip to the Future” și-a propus să le ofere elevilor de clasa a XI-a șansa de a vedea care este procesul de dezvoltare a soluţiilor software și hardware din perspectiva unui inginer, specialiști care lucrează în domeniul științei și ingineriei. Scopul a fost cel de le arăta concret adolescenților cum arată un astfel de viitor dacă urmează această cale profesională. Proiectul s-a adresat atât celor nehotărâți, cât și celor care curioși să afle ce face exact un inginer în viața de zi cu zi.

29/01/2018

2015 fiind considerat Anul Internaţional al Luminii, proiectul Sci-Fun a avut drept scop realizarea un mic festival pe durata a patru zile dedicat temei luminii, prin introducerea copiiilor din clasa a şasea ai Colegiului National „Ocatavian Goga” din Sibiu în lumea ştiinţelor într-un mod interactiv. Experimentele propuse au adus în prim-plan importanţa luminii, moduri de a crea lumină şi influenţa acesteia în viaţa de zi cu zi.