Laborator mobil – Științe și gastronomie

Laborator mobil – științe și gastronomie este un proiect propus și implementat de profesori și elevi de la Palatul Copiilor Rm. Vâlcea.

Beneficiarii indirecți au fost cele 10 școli partenere, acestea au  aflat de Fundația Comunitară Vâlcea și de proiectul Științescu, dar și de educația nonformală oferită de Palatul Copiilor Rm. Vâlcea prin oferta diversificată de activități din cadrul celor 45 de cercuri.

De asemenea 260 de familii ale elevilor participanți au beneficiat de aceleași informații.

Beneficiarii direcți ai proiectului au fost 45 de elevi ai claselor primare, 150 de elevi ai  claselor gimnaziale, 65 de elevi ai claselor liceale și 20 elevi cu CES.

Activitatea i-a ajutat pe elevi să-și formeze capacități de colaborare și de lucru în echipă, să-și asume responsabilităţi în cadrul echipei, să se  adapteze la situaţii noi, să prezinte flexibilitate cognitivă, adoptând un stil de viață sănătos.

Elevii claselor liceale  au pus în practică cunoștințele dobândite la chimie, fizică, biologie, educație tehnologică la atelierul de lucru, unde și-au format capacități de colaborare și de lucru în echipă, și-au  asumat responsabilităţi în cadrul echipei, s-au  adaptat la situaţii noi, au prezentat flexibilitate cognitivă, adoptând un stil de viață sănătos.

Proiectul  ,,Laborator mobil –  ȘTIINȚE ȘI GASTRONOMIE” a constat în realizarea unor ateliere interdisciplinare de educație nonformală  pentru sănătate, prin mișcare și alimentație sănătoasă, folosind un laborator mobil direct la beneficiari,  în mijlocul naturii sau la Palatul Copiilor Rm. Vâlcea. Prin acest proiect am stimulat pasiunea pentru științe, tehnologie, artă și matematică în rândul copiilor şi tinerilor din județul Vâlcea.

Tinerii și copiii au înțes și au experimentat  modul în care științele exacte au aplicare în viața de zi cu zi sau cum funcționează tehnologia modernă și cum poate ea să ne ajute să îmbunătățim calitatea vieții.

S-au desfășurat următoarele activități :

 • calculul necesarului de materii prime;
 • măsurarea volumului lichidelor;
 • cântărirea materiilor solide;
 • prepararea soluțiilor de concentrații diferite;
 • reacția de neutralizare a soluției alcaline de carbonat de sodiu cu soluție acidă de acid acetic;
 • măsurarea temperaturii, densității, vâscozității;
 • prelucrarea primară (mărunțirea, sortarea, cernerea, tăierea, frământarea, modelarea, etc);
 • prelucrarea termică (coacerea, prăjirea, fierberea, frigerea, etc);
 • analizarea indicilor de calitate;
 • remedierea eventualelor defecte și identificarea cauzelor acestora;
 • decorarea și prezentarea produsul finit;
 • gestionarea deșeurilor obținute;
 • respectarea igienei și normelor SSM specifice, etc.

Pentru buna desfășurare a acestor activități au fost achiziționate prin acest proiect  materiile prime, materialele și o parte din echipamentele, trusele, ustensilele care lipseau din laboratoarele de la Palatul Copiilor Rm. Vâlcea.

Calificativul meu este maxim și mă bucur foarte mult că am făcut parte din aceasta experiență minunată. Consider că fiecare copil trebuie să-şi contureze un vis şi să-l urmeze cu fidelitate, iar noi profesorii avem o mare responsabilitate în a-i ajuta să şi-l realizeze. Prin intermediul Fondului Stiintescu, elevii au avut la dispozitie materiale didactice diverse, au participat la activităţi care să-i ajute să-şi descopere talentele, înclinaţiile, oferindu-le acea independenţă în modul de a gandi si a actiona. Toate acestea au fost benefice, elevii fiind purtati într-o fascinantă călătorie de descoperire a tainelor științelor și a gastronomiei.” Maria Patricia Georgescu, 27 ani

Buget: 8.000 de lei

Beneficiari: 280

Membri echipă: 5

Mentori Științescu: 3

Alți voluntari:​ 19

Ore de voluntariat: 857