Fondul Științescu Banatul Montan, ediția 2.0

Căutăm proiecte care aduc pasiune și culoare în educația STEAM

În Banatul Montan lansăm a doua ediție a Fondului Științescu, programul fiind implementat de Fundația Comunitară Banatul Montan.

Ce își propune Științescu Banatul Montan

Fondul Științescu este un program de finanțare dedicat proiectelor educative în domeniile STEAM (științe, tehnologie, inginerie, artă, matematică). Scopul programului este de a cultiva pasiunea copiilor și tinerilor pentru domenii STEAM, într-un mod creativ, prietenos și util.

Obiectivele programului Științescu Banatul Montan sunt:

 1. să încurajeze pasiuni și cariere în domeniile științelor și tehnologiei pentru cât mai mulți copii și tineri, indiferent de abilităţi, prin intermediul unor procese de învățare bazate pe abordări practice, interdisciplinare și de colaborare;
 2. să stimuleze creativitatea, autonomia și implicarea în crearea de conținut educațional a cât mai multor copii și tineri;
 3. să contribuie la dezvoltarea și diversificarea educației STEAM în școli, dar și în cât mai multe contexte în comunitate;
 4. să încurajeze filantropia, voluntariatul și consolidarea unei comunități locale de suporteri și oameni de acțiune pentru educația STEAM modernă.

Cui se adresează programul de finanțare

În 2023, ediția 2.0, programul de finanțare Ştiinţescu Banatul Montan este dedicat copiilor și tinerilor între 3 și 19 ani, din județul Caraș Severin.

Cine poate propune proiecte

Pot aplica pentru finanțare:

− organizații non-guvernamentale din județul Caraș-Severin (inclusiv asociații studențești, asociații de părinți, asociații ale școlii);

− grupuri de inițiativă din județul Caraș-Severin, formate din profesioniști, învățători, părinți, elevi şi/ sau studenţi;

 • școli

Fiecare inițiator (ONG sau grup de inițiativă) poate înscrie în program un singur proiect.

Prin grup de inițiativă înțelegem un grup informal constituit din minim 3 membri, care împărtășesc un interes, o pasiune sau o preocupare pentru un subiect legat de viața în comunitate și pe care vor să îl promoveze în spațiul public. Cel puțin un membru al grupului trebuie să fie major.

Fundația Comunitară Banatul Montan poate facilita tuturor inițiatorilor de proiecte contactul cu organizații, parteneri, colaboratori și/sau alte entități sau persoane din comunitate.

Cât și cum finanțează Științescu

Pentru ediția 2.0, vom finanța proiecte în limita a cel mult 10.000 lei/ proiect și vom aplica următoarele criterii de eligibilitate privind numărul de copii și/sau tineri beneficiari ai proiectelor, în corespondență cu modalitățile de intervenție propuse de inițiatori, astfel:

∠ în cazul activităților educaționale ce urmăresc, în principal, informarea și conștientizarea cu privire la anumite probleme, fenomene sau tendințe și/sau înțelegerea și exersarea unor noțiuni și cunoștințe de bază, vor fi considerate eligibile pentru finanțare proiectele care își asumă lucrul, per ansamblu, cu:

 • min. 50 de copii și/sau tineri

∠ în cazul activităților educaționale bazate pe un ciclu predefinit de învățare, exersare și dobândire a unor abilități și cunoștințe complexe, interdisciplinare (ex. serie de întâlniri/ateliere, finalizată cu deprinderi clare dobândite și obiecte/lucrări concrete realizate) sau pe activități de cercetare, realizare prototipuri și/sau testare idei noi, originale, experimentale, vor fi considerate eligibile pentru finanțare proiectele care își asumă lucrul constant cu:

 • min. 15 de copii și/sau tineri

Criteriile de eligibilitate privind mentorii prevăd implicarea în activitățile cheie ale proiectului a cel puțin 3 mentori.

Mentorii Științescu pot fi elevi, liceeni, studenți, masteranzi, doctoranzi, profesori, învățători, muzeografi, bibliotecari, cercetători, inventatori, profesioniști din companii, liber-profesioniști, artişti și/sau părinți, care doresc să transmită mai departe din pasiunea lor pentru științe și tehnologie și să contribuie la dezvoltarea educației STEAM în comunitate.

Toate proiectele trebuie să aibă o componentă de comunicare, promovare și diseminare a activităților proiectului și a rezultatelor obținute.

Nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.

Fundația Comunitară Banatul Montan nu va susține financiar, va evita susținerea prin orice alte mijloace și va înceta imediat orice suport și asociere cu persoane sau organizații angajate în activități de propagandă pentru discriminare, discurs bazat pe ură, violență sau instigare la ură sau violență, terorism sau instigare la terorism, nerespectarea regimului armelor și munițiilor sau instigare la nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Finanțatorii programului Științescu Banatul Montan

Fondul Științescu este constituit în baza contribuțiilor din partea companiilor și donatorilor individuali din comunitatea locală.

Pentru a doua ediție a programului Științescu finanțatorii noștri sunt: Ceetrus, SC Pangram SA, SC Endress Group Romania SRL, SC Palaloga Carnprep Resita SRL, SC Auto Alex SRL.

Romanian-American Foundation, finanțatorul strategic național, dublează sumele atrase din comunitate, în limita a 14 000 USD pe ediție.

Valoarea totală a Fondului Științescu pentru ediția 2.0 este de 28 000 USD.

Calendarul de derulare a programului

 • 11 decembrie 2023 – Lansarea programului de finanțare
 • 11 – 24 decembrie 2024 – Perioada de incubare, manifestarea intenției de depunere proiecte
 • 25 decembrie – 30 ianuarie 2024 – Sprijin și sfaturi în dezvoltarea echipelor și proiectelor
 • 31 ianuarie 2024 – Termenul limită pentru înscrierea proiectelor
 • 01 – 14 februarie 2024 – Evaluarea proiectelor
 • 15 februarie 2024 – Anunțarea proiectelor selectate pentru finanțare
 • 19 februarie 2024 – Semnarea contractelor de finanțare
 • 19 februarie -15 octombrie 2024 – Implementarea proiectelor
 • 16 – 30 octombrie 2024 – Evaluarea și raportarea proiectelor

*Perioada de incubare presupune ca solicitanții să completeze  formularul de intenție  prin care își vor descrie ideea/proiectul pe care doresc să îl pună în aplicare, precum și discutarea ideilor și intențiilor acestora.

Află mai multe despre Științescu Banatul Montan, ediția 2.0, și înscrie proiectul tău până pe 24 decembrie la banatulmontan.stiintescu.ro/detalii-inscriere