Start-Up Club de Robotică ”Aetherius Automatics”

Start-Up Club de Robotică ”Aetherius Automatics”  este un proiect propus și implementat de BIT Horezu.

Beneficiarii indirecți au fost 10 cadre didactice care au reușit să aplice, în propriile cursuri, informațiile dobândite pe decursul proiectului Științescu. De asemenea, și Liceul  ”Constantin Brâncoveanu” din Horezu a beneficiat, elevii care au fost implicați în proiect fiind mai bine pregătiți în domeniile STEM.

Beneficiarii direcți ai proiectului au fost 30 de copii care s-au bucurat de dobândirea de cunoștințe și abilități în domeniile STEM.

În acest moment, în liceul ”Constantin Brâncoveanu” Horezu regăsim printre activitățile extrașcolare și clubul de robotică – promotor al valorilor STEM, care integrează copii de diferite vârste și din diferite medii sociale.

Ca rezultate, elevii de liceu au învățat imprimare 3D, programare la nivel mediu, să folosească aparate de măsură, să îmbine elementele și materialele hardware pentru realizarea proiectelor, precum cei 2 roboți și montajele Arduino cu senzori.

Practic, rezultatele sintetizate sunt:

– s-a înființat un club de robotică funcțional, al Liceului „Constantin Brâncoveanu” Horezu;

– cel puțin 30 elevi au dobândit cunoștințe și abilități în domeniile STEM pe parcursul a 6 luni;

– atragerea elevilor din clasele de gimnaziu pentru asigurarea continuității activității clubului de robotică;

– diseminarea rezultatelor proiectului în rândul elevilor și a cadrelor didactice în vederea  promovării domeniului STEM și a valorilor acestuia;

– s-a asigurat sustenabilitatea clubului de robotică prin promovarea tinerilor și a activităților STEM.

Astro este mascota noastră, creată de Stefania, reprezentând temele clubului nostru – știința și universul. Cele două teme se îmbină cu mitologia greacă, amprentă a lui Antonio, așa cum rezultă din numele Astro și Aetherius Automatics. Aceasta este dovada că tinerii din clubul nostru au aspirații mari, „mega minți” și sunt dornici de cunoaștere, iar vacanța noastră a fost plină de activitate! ”. –Anca D., 18 ani

 

Buget: 7.900 de lei

Beneficiari: 40

Membri de echipă: 4

Mentori: 4

Alți voluntari: 2

Ore de voluntariat: 326