Science Nest – Clubul micilor oameni de știință

smart

Activitățile din cadrul proiectului au urmărit în primul rând descoperirea nevoilor, preocupărilor și preferințelor elevilor și valorificarea potențialului lor creator, precum și promovarea învățării de calitate și activității de cercetare/ experimentare și valorificarea acestora în spațiul comun al științelor. Alte obiective urmărite au fost dirijarea elevilor spre a descoperi căile, de a descoperi și investiga fenomene naturale sau dezvoltarea capacităților de comunicare și lucrul în echipă.

Aceste obiective au fost atinse pentru că beneficiarii proiectului au avut posibilitatea, prin intermediul experiențelor directe, de a descoperi cât de valoroasă este apa, pe care încă o avem din belșug, au aflat despre biodiversitatea pădurilor și despre calitatea aerului, au descoperit minunile Terrei și au găsit soluții optime pentru combaterea poluării. Gândit în perspectivă, clubul de știință prin activitățile STEM va contribui astfel la o mai bună valorificare a experiențelor de învățare.

Activitățile propuse fiecărui modul au îndrumat  elevii să aplice practic achizițiile acumulate prin educația formală la disciplinele matematică, științe ale naturii sau geografie. Prin natura lor, științele sunt un domeniu arid, iar activitățile propuse, prin latura lor observațional experimentală, au menirea de a atrage elevul spre acest domeniu.

 

Elementele inovatoare pe care le-a propus acest proiect sunt:

– abordarea interdisciplinară a proceselor, fenomenelor din mediul înconjurător;

– crearea unui mediu prietenos pentru studiul naturii și a fenomenelor ce o stăpânesc;

– motivarea pozitivă a elevilor în studiul științelor prin produsele proprii;

– “împrietenirea” copiilor cu științele prin experimente realizate de ei înșiși.

 

Activitățile proiectului au fost structurate pe module de învățare, fiecare modul a avut o tematică specifică și au urmărit relansarea științelor implicate în explicarea fenomenelor naturii prin stimularea creativității științifice și tehnice a elevilor și învățarea creativă în școală, încurajând elevii să-și dezvolte modele proprii de explorare, investigare și exprimare. Astfel au fost promovate aplicațiile practice ale științelor, geografiei sau matematicii, pe deoparte, dar și abordării interdisciplinare în diverse domenii, pe de altă parte.

Fondului Științescu îi mulțumesc pentru jocurile (kiturile de experimente) dăruite pentru că am învățat să fac experimente. Mulțumesc ca ați avut încredere în școala noastră! – Matei, 10 ani

Buget: 7.658 lei

Beneficiari: 120

Membri de echipă: 10

Mentori: 3

Ore de voluntariat: 210