We Love Biology- Cercul De Biologie Karios

Activitățile proiectului vor fi diverse, din mai multe ramuri ale biologiei: genetică, biologie celulară, biochimie, ecologie: modelarea structurii dublu-catenare a ADN-ului, ARN-ului mesager, lucrări practice referitoare la diviziunea celulară (mitoza și meioza), influenta ereditătii in determinarea grupelor de sange, observatii microscopice la procariote, punerea in evidenta a pigmentilor clorofiliei, testarea tipurilor de lapte (teste de falsitate, prezenta/absenta antibioticelor), testarea tipurilor de apă potabilă din Făgăraș , testarea unor produse de panificație, observatii macroscopice la microscop stereoscopic ale insectelor si nevertebratelor etc. Pe lângă activitățile enumerate mai sus, vom avea un parteneriat activ cu catedra de biologie a Facultății de Stiințe  de la Universitaea ”Lucian Blaga” din Sibiu. Cu sprijinul lor vom implica elevii în echipele de cercetare astfel încât aceștia să învețe să obțină date biologice și să prelucreze aceste baze de date. Suntem in discuții cu proprietarul unui laborator privat de genetică pentru obtinerea unui parteneriat. Dorim ca elevii să participe la câteva lucrări practice efectuate de specialiști.

Organizație aplicantă: Colegiul National ,,Radu Negru″ Făgăraș 

Activitati: “Realizarea unor experimente și lucrări practice prin corelarea interdisciplinară a biologiei, fizicii și chimiei.
Familiarizarea elevilor cu metodele de cercetare în laborator și în teren, din domeniul biologiei, obținerea datelor și interpretarea acestora. Realizarea unor vizite de studiu în diferite arii protejate din țara noastră cu scopul conștientizării necesităţii protecţiei şi conservării patrimoniului natural”.

Beneficiari: Elevii Colegiului Național ”Radu Negru”, Făgăraș, atât din ciclul gimnazial cât și cel liceal, care au în comun pasiunea pentru biologie, ecologie și dorința de a lucra și învăța în echipă. Categoria de varstă este cuprinsă între 11-15 ani pentru nivelul gimnazial și 16-19 ani la nivelul liceal.

Buget: 10. 774 de lei