SUN SCIENCE

Obiectivul principal îl constituie desfășurarea de către elevi a unor activități educative interdisciplinare (fizică, matematică, protecţia mediului, geografie), organizate în cadrul atelierelor practice, în scopul de a dezvolta comunicarea și spiritul de inițiativă, colaborarea în echipă, implicarea în mod activ la rezolvarea sarcinilor, cultivarea curiozității și a imaginației, gândirea practică şi analitică prin înregistrarea și evidențierea rezultatelor obținute în cadrul grupurilor de lucru. Propunerea acestui proiect pleacă de la nevoia de a îmbina și dezvolta activități curriculare cu cele extracurriculare în scopul stimulării interesului pentru STEM a elevilor din instituțiile școlare ieșene, dar și a valorizării instituției muzeale de profil tehnic.

Organizație/Instituție aplicantă: Grupul de iniţiativă al Complexului Muzeal „Moldova” Iaşi

Finanțare: 6.000 de lei