StringS theory!

Proiectul îmbină două dimensiuni aparent diferite: cea ştiinţifică şi cea artistică. Prin testarea unor legi ale fizicii, elevii au descoperit aplicabilitatea acestora în domenii care, deşi ţin de latura creativă, au la bază principii şi legi ce ţin de domeniul ştiinţelor exacte, şi care pot fi explicate prin experimente ce pornesc de la simplu la complex.

În cadrul experimentului propus de proiectul StringS theory!, copiii au învățat să descopere, în mod interactiv, proprietăţile fizice ale sunetului, analizând elemente precum formarea şi propagarea undelor sonore, prin utilizarea unor instrumente cu corzi.

În expunerea principiilor am plecat de la o discuţie generală, facând legătura între mărimile fizice specifice sunetului şi corespondentul acestora în muzica (frecvenţă-inăltime, amplitudine — dinamică etc.), prin simulari software. În continuare s-a discutat modelul undelor staționare (cât mai simplu), introducându-se noțiunea de armonice. Copiii au avut posibilitatea să testeze, cu ajutorul unui calculator, diferite combinaţii de sunete şi au observat diferenţa dintre intervalele consonante şi cele disonante.

Următorul pas a constat în explicarea relaţiei dintre lungimea unei corzi şi frecvenţa cu care aceasta va vibra. Copiii au putut observa modul în care sunetul se schimbă prin ajustarea lungimii corzilor. Deoarece scopul acestui proiect a fost descoperirea interactivă a legăturii dintre fizică şi muzică, pentru început noţiunile matematice au fost ţinute la un nivel minim. Ulterior, s-au studiat diverse proprietăţi ale corzilor, descoperind spre exemplu legătura dintre diametrul corzii şi înălţimea sunetului. Astfel, copiii au reușit să interpreteze o melodie, plecand numai de la noţiunile de fizică ale sunetului, descoperite interactiv. Un punct de atracţie pentru elevi a fost sintetizarea cu ajutorul unui software a sunetelor cu diferite armonice, suprapunandu-le în diverse combinaţii. Alexandra Marinescu

Beneficiar: Alexandra Marinescu

Finanțare: Acest proiect a beneficiat de o finanțare nerambursabilă în valoare de 3900 de lei.