Științe și gastronomie
10/05/2019

Educaţia nutriţională este un proces complex şi influenţează toate aspectele fiinţei umane. Acest tip de educație poate fi susținut prin metode STEM de formare a competențelor de viață. Abordarea transdisciplinară a proiectului „Stiințe și gastronomie” corelează competenţele dobândite la discipline din aria curriculară Matematică și științe, respectiv Tehnologii, cu latura practică a promovării vieţii sănătoase.

Organizație/Instituție aplicantă: Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Pașcani, jud. Iași

Finanțare: 4.500  de lei

 

Colectarea și afișarea datelor din mediu cu ajutorul NODE-RED