SMART Kids & Teens

Proiectul SMART Kids&Teens este un proiect din domeniul STEM și care are ca scop dobândirea de competențe în dezvoltarea personală și socială, electronică, robotică , automatizări și design/printare 3D de către 20 de elevi din clasele a V-a – a XII-a din școlile și liceele din municipiul Câmpina. Prin acest proiect intenționăm ca să trezim spiritul de inovație în rândul elevilor din clasele a V- a – a- XII-a prin participarea activă la cele 12 ateliere de lucru (dezvoltare personală și socială, electronică, robotică, automatizări și proiectare/print 3D) planificate pe întreaga perioadă de desfășurare a proiectului. Estimăm că prin atingerea obiectivelor proiectului se vor obține rezultate cantitative și calitative precum dobândirea de competențe în activități de tipul do-it-yourself în electronică, robotică, automatizări și design 3D, abilități de comunicare și lucru în echipă, creșterea spiritului creativ și inovativ și dobândirea de competențe în educația peer-to-peer. În cadrul proiectului vom organiza și o expoziție cu lucrările participanților și un eveniment treasure-hunt pentru a testa cunoștințele dobândite de participanți în timpul atelierelor de lucru.

Coordonatorul proiectului: Florin Predescu

Școala/Asociația: Fundația Zamolxes Câmpina

Suma finanțată: 10.687 lei