ROBOCER

Cercul interdisciplinar ROBOCER a fost înfiinţat in anul 2012, cu scopul de a realiza activităţi care să stimuleze elevii în studiul ştiinţelor şi al informaticii într-un mod plăcut şi inovator. Membrii acestui cerc sunt elevi ai liceului nostru interesaţi să-și îmbogăţească cunoştinţele de fizică, chimie, biologie, tehnologii şi informatică. Proiectele vizate sunt în concordanță cu aptitudinile copiilor, cu nivelul lor de cunoștințe, cu durata activităţii în cerc, atât din punctul de vedere al gradului de accesibilitate, al corelării noțiunilor, teoriilor și datelor însușite la materiile din ariile curriculare matematică și științe și tehnologii căt şi din punctul de vedere al activităților practice având în vedere baza materială existentă, sursa de informații, colaborarea cu părinții, familiarizarea elevilor cu noutățile tehnico-științifice.

Coordonatorul proiectului: prof. Dana Constantinescu

Scoala/Asociația: Liceul Tehnologic “Elie Radu” Ploiești

Suma finanțată: 6.108 lei