Picii Râvnesc la Activități Curioase și Tehnologie Informatică și de Comunicare (P.R.A.C.T.I.C.)

Elevii pot descoperi prin intermediul experimentelor efectuate cu aparaturi performante”proprietăți” ale mediului înconjurător. Vor deduce singuri valorile corespunzătoare ale acestor parametri pentru ducerea unei vieți de calitate. Vor putea verifica autenticitatea rezultatelor, fiabilitatea lor, efectuând probe martor la laboratoare acreditate. Vor trage concluzii pertinente, identificând probleme adevărate cu care se confruntă omenirea/comunitatea locală. Ulterior se vor putea implica în activități noi, de înlăturare a problemelor depistate sau în ameliorarea lor. Pentru ape colectate din mai multe puncte de interes (râurile Bistrița, Siret, apă de fântână, apă de robinet) vor determina parametri ca: pH, temperatură, potențial oxido-redox, nitrați, nitriți, oxigen dizolvat. Vor descoperi care sunt valorile optime, ce condiții au dus la deteriorarea acestor parametri, ce soluții de corecție s-ar putea aplica. Vor determina pentru mostre de sol colectate din diverse puncte de interes pH-ul acestuia, deducând în acest fel ce cultură ar fi posibilă în acea zonă și cum s-ar putea îmbunătăți calitatea lui în vederea obținerii unei productivități mai mari. Datele colectate vor fi prelucrate statistic și se vor constitui în baza experimentală a unor cercetări științifice. națională, organizată anual de echipa aplicantă – aflat la a VII a ediție.

Coordonator: Palatul Copiilor Bacău prin Asociația Vernal

Finanțare: 8115 lei