Mecanica nu este o mizerie

Acest proiect a permis elevilor să efectueze curățarea pieselor cu ajutorul ultrasunetelor şi pentru a demonstra curățarea foarte bună au folosit un dispozitiv manual pentru încercarea şi reglarea injectoarelor. În acest scop, elevii de la Liceul Tehnologic „Dr. Ioan Șenchea” au construit un stand format din aparatul de curăţat piese cu ultrasunete și cu dispozitivul manual pentru încercarea şi reglarea injectoarelor, cu ajutorul căruia au susţinut demonstraţii în propriul liceu şi la Colegiul Tehnic ,,Dr. Alexandru Bărbat” din Victoria.

Organizație aplicantă: Grup de inițiativă – Liceul Tehnologic „Dr. Ioan Șenchea” Făgăraș

Beneficiari: Proiectul se adresează unui număr aproximativ de:

  • 83 elevi din liceul nostru din clasele a IX – XI ( de şcoală profesională)
  • 37 de elevii din anul I postliceală
  • aproximativ 120 elevi din clasele aIX – XII liceu, 75 elevi din clasele a IX – XI profesională şi 25 de elevi de la anul II postliceală   de la Colegiul Tehnic ,, Dr. Alexandru Bărbat” din Victoria
  • aproximativ 89 de elevi din clasele a IX – XiII liceu şi 65 de elevii din clasele a IX – XI de şcoală profesională de laColegiul Tehnic ,, Aurel Vijolii” din Făgăraş.

Buget: 4.785 lei