Learning by doing

Proiectul urmăreşte achiziţia de deprinderi legate de economisirea energiei electrice şi de realizare cu mijloace simple a unor sisteme care să se bazeze pe surse regenerabilă de energie – energia solară şi energia apei. Două echipe de elevi de la Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” din Braşov şi de la Liceul Tehnologic „Dr. Ioan Şenchea” Făgăraş vor construi, fiecare, câte 2 module experimentale, în care se va pune în evidenţă randamentul de conversie a energiei precum şi modul cum se poate economisi energia electrică obţinută la alimentarea unor receptori electrici folositi în gospodărie. Sunt propuse ateliere de lucru cu elevii celor două licee şi se va organiza o demonstaţie la Școala Gimnazială Şinca Veche, din mediul rural. Proiectul este interdisciplinar, urmărind şi achiziţia de abilităţi de comunicare directă şi indirectă, cu utilizarea corespunzătoare a termenilor tehnici în limba română şi limba engleză.

Organizație aplicantă: Grup de inițiativă profesori liceu – Liceul Tehnologic „Dr. Ioan Șenchea”  impreuna cu  Liceul Dr Ioan Mesota, Brasov

Activitati: Proiectarea și confecționarea a patru module demonstrative de conversie a energiei și utilizarea lor în aplicații practice, care să permită aprofundarea noțiunilor teoretice îmbinate cu cele practice la disciplinele de ştiinţe şi tehnologie, de către patru echipe de câte 5 elevi.

Beneficiari: Proiectul se adresează unui număr de aprox. 400 de elevi ai Colegiului National Dr Ioan Mesotă Braşov (clasele V – XII, gimnaziu şi liceu zi) şi ai Liceului Tehnologic „Dr. Ioan Şenchea” Făgăraş (clasele IX – XII, liceu zi și clasele IX- XI, școală profesională), precum şi elevilor din clasele V – VIII de la Școala Gimnazială Şinca Veche, din mediul rural. Elevii au vârste cuprinse între 12-19 ani, adică elevi care studiază științele și sunt la vârsta la care problematica economiei de energie este nu numai o chestiune de studiu ci şi de aplicare în viaţa familiară.

Buget: 6.160 de lei