Laboratorul STEM

În perspectiva schimbării programelor de examene naţionale care (din 2019) vor cuprinde la fiecare sfărşit de ciclu examene la ştiinţe, se impune atragerea interesului elevilor către domeniile educaţiei STEM. Liceul nostru nu dispune de o sală modernă  în care elevii să înveţe, să cerceteze, să realizeze proiecte. Din perspectiva învăţământului actual se impune crearea unui “incubator” de idei şi proiecte, modern şi eficient care să atragă elevii spre ştiinţe. Proiectul îşi propune înfiinţarea unui spaţiu destinat dezvoltării educaţiei STEM. În acest spaţiu se vor desfăşura atît activităţi ale educaţiei formale (în timpul săptămânii), cât şi nonformale (la sfârşitul săptămânii). Spaţiul trebuie să fie utilat cu mijloace moderne de învăţământ , care să permită accesul facil al  elevilor la informaţii, desfăşurarea activităţii într-un mediu prietenos , cu materiale didactice utile şi la îndemână. Tot aici  vor avea loc întâlniri între elevii pasionaţi de studiul ştiinţelor (de la nivelul gimnazial până la cel liceal) şi îşi va desfăşura activitatea Cercul de ştiinţă. Proiectul îşi propune, de asemenea, creşterea interesului pentru ştiinţe de la vârste mici, prin organizarea de experimente demonstrative elevilor din ciclul primar.

Coordonatorul proiectului: prof. David Laura

Scoala/Asociația: Liceul Teoretic “Brâncoveanu Vodă” Urlați

Suma finanțată: 11.000 lei