Laborator multimedia pentru Firma de Exercițiu

Pe modelul economic al unei firme de exercițiu se asezonează competențele tehnice de pe profilele Servicii/Economic – filiera Tehnologică și Tehnic/Mecanic cu competențe transversale de comunicare si de integrare a elevilor din categorii sociale defavorizate pe piața muncii. Prin activităţile desfășurate, colegiul şi instituţiile participante vor avea ocazia să sporească împreună patrimoniul regional şi creșterea impactului asupra pieței muncii pe domeniile servicii și tehnologie, prin absorbția unei forțe de muncă bine pregătită. Proiectul își propune – valorizarea resurselor umane (cadre didactice și elevi) în zona educației nonformale, precum și promovarea acestora; – crearea unor relații de parteneriat cu instituții guvernamentale și neguvernamentale, precum și cu firme din Bacău, în vederea realizării unor proiecte educaționale; – relaționarea pozitivă școală-familie, școală-agenți economici; – diversificarea ofertelor educative ale școlilor; – conceperea materialelor de promovare promoțională a firmelor de exercițiu cu ajutorul mijloacelor IT și dezvoltarea abilităților de prezentare directă – stabilirea standardului de performanţă pentru beneficiarii direcţi

Coordonator: „Asociația Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron Bacău”

Finanțare: 7625 lei