ELF Hub 2019

Scopul proiectului este stimularea creativității prin înfințarea unui makerspace. Elevii vor avea posibilitatea de a realiza diferite proiecte în funcție de pasiunile lor (de exemplu realizarea unui compost, ulterior utilizat ca îngrășământ pentru plantele din incinta școlii sau pentru proiectele în care se evidențiază calilatea solului, machete la fizică ce se pot construi cu materiale simple ar fi: periscop, discul lui Newton, model de avion funcțional, macara hidraulică, model de masina, lava lamp, motoare electrice simple, circuite electrice simple).

Consider că, prin realizarea acestui spațiu interactiv de creație am introdus o metodă benefică și complementară pentru metoda clasică de predare frontală. Totodată elevii încep să conștientizeze și să ia măsuri împotriva problemelor legate de mediul înconjurător. Datorită programului mai lung, elevii au posibilitatea ca în pauzele mari să se destindă prin realizarea diferitelor proiecte cu ajutorul obiectelor din zona Makerspace.

 

Cu alte cuvinte, acest makerspace este o formă de dezvoltare a creativității elevilor. Acomodarea copiilor cu noțiunile teoretice predate, fără mijloace vizuale sau tactile este o piedică spre dezvoltarea pasiunilor acestora dar și a motivației pentru științe. Astfel că, prin crearea unui loc în care elevii au posibilități multiple de a realiza proiecte la diferite materii constituie o modalitate de a intra în contact și de a înțelege mai bine noțiunile teoretice predate.

În urma achiziționării tuturor materialelor necesare, elevii diferitelor clase, sub îndrumarea cadrelor didactice au realizat proiecte educative, de la modele geometrice în cadrul orelor de matematică până la machete funționale a unor avioane sau mașinuțe elevi fiind coordonați de către profesoara de fizică Vințeler Maria. Totodată, profesoarele de biologie Ioana Mihacea și Anda Ștef au propus elevilor proiecte de tip funcțional cu tema „Protecția mediului inconjurător”. – Anda Ștef – Prof. Biologie Liceul Teoretic Elf

Beneficiar: Liceul Teoretic Elf

Finațare: Acest proiect a beneficiat de o finanțare nerambursabilă în valoare de 4100 de lei.