Efectele curentului electric în fizică, chimie, biologie și tehnologie

Proiectul Efectele curentului electric în fizică, chimie, biologie și tehnologie constă in studierea practică de către elevii implicaţi a efectelor curentului electric în viaţa de zi cu zi, industrie, economie şi rolul acestora în dezvoltarea societăţii. În timpul activităţiilor practice desfăşurate în laborator elevii îşi vor îmbunătăţii cunoştinţele despre cele trei efecte ale curentului electric:efectul termic, efectul magnetic şi efectul chimic, de asemenea vor studia efectele curentului electric asupra organismului uman.  Evidenţierea curentului electric în diferite medii conductoare se realizează prin efectele acestuia. Toate efectele curentului electric constau în transformarea energiei electrice într-o altă formă de energie.

Echipa:

  • Carje Victor – profesor fizică-chimie
  • Popa Zsofi – profesor fizică-chimie
  • Pop Ioan –responsabil cu experimentele de tehnologie si efectul magnetic al curentului electric si experimente de fizica-chimie
  • Sava Elena- responsabil cu experimentele privind efectul curentului electric asupra organismelor vii.
  • 30 de elevi din clasele V-VII din toate cele trei secţii română, maghiară şi germană

Finanțare:  8000 lei