EduAS

Proiectul EduAS are mai multe componente care interacționează permanent:

 

1. Implementarea unei platforme educaționale la nivelul C.N. “A Saguna” și a unor școli partenere, poate chiar a comunității brașovene și construirea unei comunități de profesori care să-și împărtășeasca resursele educaționale (filme didactice, fișe de lucru, matriale suport, diverse teste etc.).

2. Componenta de popularizare care constă în diverse activități: producția, în echipe mixte profesori- elevi, a materialelor precizate (de ex. template-uri in Geogebra, materiale mixte clasice-multimedia, de ex. probleme scrise și explicate in mici filmulete –în colaborare cu televiziunea școlii), organizarea de întâlniri între elevi și personalități din domeniul știintei, inovării și tehnologiei și popularizarea platformei la nivelul cercurilor metodice si ale  întâlnirilor profesionale didactice.

3. Componenta de cercetare, care se va desfășura cu preponderență în cadrul clubului de matematică al colegiului- ClubMateSaguna, are două tipuri de public țintă: elevii de liceu, care vor avea de cercetat unele probleme/subiecte de matematică aplicată, și elevii de gimnaziu care vor avea de cercetat probleme de matematică cu un pronunțat caracter aplicativ.

4. Componenta competițională, în care elevii vor susține rezultatele cercetarii în cadrul mai multor concursuri și sesiuni de comunicări științifice: STYM ( Saguna Tournament of Young Mathematicians); ITYM-(International Tournament of Young Mathematicians) –concurs internațional organizat anual în diferite țări (anul acesta se va desfășura la Barcelona), sesiuni de comunicări științifice.

 

Beneficiari direcți: proiectul se adresează elevilor și profesorilor din învățământul liceal și gimnazial, având mai multe paliere, în funcție de activitățile proiectului: pentru componenta de creare și dezvoltare a platformei educaționale- 20 de elevi, de utilizare a platformei- minim 1000 de elevi, de popularizare – cel putin 50 de elevi, pentru cea practic-aplicativă minim – 50 de elevi, pentru cea de cercetare – cel putin 30 de elevi, în special a celor din clubul de matematică, iar pentru cea competițională – cel puțin 15 elevi.

Finanțare: 14.000 lei

Echipa de implementare: Grupul de inițiativă ClubMateȘaguna format din cadrele didactice: Ciupală Cătălin-Mihai, Boghici Dumitru-Cezar, Sandu Ion-Adrian, Canu Marinela, Tănăsescu Mircea-Paul, Ciupală Gabriel-Virgil, Satala Ciprian, Ranga Mihai-Horia-Nicolae, Modorcea Roberto, Ciupală Ana-Iulia, Modrișan Adrian, Fodor Bogdan, Zubașcu-Andreica Florica