Clubul TEHNIK 3D

Prin acest proiect infiinţăm un club creativ dotându-l cu materiale şi echipamente necesare : imprimantă 3D, laptop, set creativ Mindstorming şi alte istrumente. În proiect s-au înscris cadre şi elevi care doresc să studieze noile tehnologii în domeniul informaticii , fizicii, matematicii . Ca prim pas am ales investigarea posibilităţilor de imprimare 3D. La început ne punem la punct cu programele informatice după care imprimăm obiecte simple pe urmă tot mai complicate pe care să le folosim în activităţile didactice şi extracurriculare desfăşurate la şcoală. După ce ne punem la punct cu tehnologia , vrem să materializăm cunoştinţele noastre în crearea unor elemente de robotică, dat fiind faptul că a existat în urmă cu câţiva ani un grup de elevi care au început construcţia unui robot. Rezultatele muncii noastre dorim să le împărtăşim şi cu alţii organizând diseminări, workshopuri , prezentări , demonstraţii.

Pagina de Facebook: Club Tehnik 3D

Liceul Báthory István, Coordonator prof. Iuliana Fejer