Clubul Științelor

Cercul științelor este gândit ca un cerc săptămânal de matematică aplicată în fizică, chimie,biologie. În cadrul întâlnirilor, elevi coordonați de profesori vor construi materiale didactice care să ilustrezepractic teoreme din matematică, vor face experimente interdisciplinare care să ilustreze unele rezultate din fizică, chimie și biologie. O activitate de promovare a vocaţiilor ştiinţifice pentru elevii de liceu, este ”SPA…la tine acasă”. În vederea obținerii produselor SPA, grupurile de elevi vor efectua experimental operații fizice precum: mojararea, dizolvarea, cristalizarea/ recristalizarea, filtrarea, distilarea, extracția și își vor fixa astfel noțiunile teoretice întâlnite în studiul chimiei anorganice și organice. Toate activitățile experimentale sunt corelate cu obiectivele curriculum-ului naţional. Activitatea va avea și un aspect ecologic, prin hârtia handmade care se va obține din hârtia colectată de fiecare clasă din școală, în cadrul experimentelor de chimie. În cadrul Cercului științelor se propune crearea, împreună cu elevii, de material didactice, precum și conceperea unor experimente care să ilustreze practic teoreme, ca și activități care îmbină în practică cunoștințe și abilități dobândite la discipline diferite. Interdisciplinaritatea este viitorul învățământului!

Coordonator: Colegiul Național Gheorghe Vrănceanu Bacău prin Asociatia Free Mind Bacău

Finanțare: 10565 lei