Biotech – Evidențierea experimentală a funcțiilor organismului uman

Activitățile cuprinse în proiectul Biotech urmează a se desfășura în laboratorul de biologie – chimie al liceului nostru, săptămânal, pe gupe de elevi. Temele propuse sunt în concordanță cu programele școlare în vigoare ceea ce îi v-a ajuta pe elevi să înțeleagă mult mai ușor și într-un mod mai atractiv noțiunile teoretice. Pe lângă activitățile efective de realizare a lucrărilor practice de laborator elevii vor contribui la redactarea și editarea unui caiet de lucrări practice pentru uzul elevilor și pentru care vom face toate demersurile necesare obținerii de ISBN.

Echipa:

  • Macavei Eleodora – profesor de biologie
  • Bălaș Mariana, profesor de fizică
  • Cîrcoană Cristina, profesor de chimie
  • Boteza Claudia, profesor de informatică
  • Oprea Mihaela – profesor de geografie

Web: https://www.facebook.com/ludusbio/?ref=br_rs

Finanțare:  8000 lei