Azi explorator, mâine cercetător

Proiectul Azi explorator, mâine cercetător porneşte de la o deviză simplă, pe care am dobândit-o în urma experienţei didactice – Învaţă experimentând! Aşadar, activităţile pe care le vom propune nu vor viza un singur domeniu de activitate, nu vor avea un caracter insular, ci vom cuprinde trasnsdisciplinaritatea, interferenţa cunoştinţelor, legăturile intrinseci şi extrinseci dintre fenomene, reacţii, experimente. Vom vorbi despre relieful Pământului şi, în acest sens, elevii îşi vor alege ceea ce vor dori să modeleze: un vulcan, interiorul Pământului, macrorelieful continentelor, treptele reliefului submarin etc.

Echipa:

  • Atănăsoaie Elena-Gabriela – profesor geografie
  • Pop Florin – inspector şcolar pentru geografie
  • Varga Ana Maria – prof. de fizică
  • Sălăgean Mariana – prof. de biologie
  • Elevii cercului de ştiinţe – 25 de voluntari

Finanțare:  8000 lei