PROIECTE

Cluj, Pilot, 2015

Dezvoltarea industriei şi nevoia de a trăi la standarde ridicate a crescut nevoile de energie în mod semnificativ, însă utilizarea combustibililor fosili determină poluarea mediului înconjurător, contribuind la încălzirea globală şi reducerea biodiversităţii. Limitarea poluării mediului înconjurător şi problema epuizării combustibililor fosili a focalizat comunitatea ştiinţifică mondială în găsirea unor alternative energetice care să rezolve aceste probleme stringente.

Cluj, Pilot, 2015

Prin acest proiect infiinţăm un club creativ dotându-l cu materiale şi echipamente necesare : imprimantă 3D, laptop, set creativ Mindstorming şi alte istrumente. În proiect s-au înscris cadre şi elevi care doresc să studieze noile tehnologii în domeniul informaticii , fizicii, matematicii . Ca prim pas am ales investigarea posibilităţilor de imprimare 3D.

Cluj, Pilot, 2015

Proiectul de cercetare propus de noi are ca obiective investigarea procesului de fotosinteză care stă la baza producției agricole în vederea identificării unor soluții pentru creșterea calității producției vegetale. Tema noastră de cercetare abordează interdisciplinar acest proces complex, deoarece urmărește modul în care lungimea de undă a radiațiilor luminoase influențează intensitatea acestuia.

Cluj, Pilot, 2015

Programul ”Platformă Web Interdiscipinară” se adresează elevilor interesaţi de aplicabilitatea în practică a cunoştinţelor acumulate la orele de ştiinţe: Biologie, Chimie, Matematică şi Fizică. Acest deziderat este atins prin utilizarea tehnologiei şi a cunoştintelor de la disciplina Informatică.

Cluj, Pilot, 2015

Little Geeks este un proiect educațional care vine din dorința membrilor comunității Cluj Makers de a-i învăța și pe ceilalți meșteșuguri noi. Acest proiect se adresează în primul rând copiilor și tinerilor șomeri, indiferent de specializare și nivel de educație dar și designerilor, arhitecților, inginerilor, artiștilor, antreprenorilor.

Cluj, Pilot, 2015

Scopul proiectului este stimularea pasiunii pentru științe în rândul elevilor școlii prin înființarea unui club de robotică. Elevii vor construi roboți pe care îi vor programa să execute mici sarcini pentru a rezolva probleme identificate de elevi (de exemplu să emită un semnal luminos atunci când nivelul de zgomot din clasă devine prea ridicat, sau să declanșeze sistemul de irigare a straturilor din grădina școlii atunci când umiditatea solului scade prea mult, să stingă sau aprindă becurile din sala de clasă în funcție de luminozitatea detectată etc.)

 

Mureș, 2.0, 2017 - 2018

Prin acest proiect am dori să dezvoltăm activitățile cercului de științe al școlii și să asigurăm continuitatea acestor activități, realizând investițiile minime necesare. Activitățile propuse se vor desfăşura săptămânal, începând din luna martie. În cadrul acestui cerc elevii vor realiza experimente sub îndrumarea profesorilor. Majoritatea experimentelor se vor efectua cu alimente (sucuri de fructe, vin, smăntână, zahăr, bere, ananas, suc de roșii, ouă, ulei vegetal, etc.).

Mureș, 2.0, 2017 - 2018

În cadrul proiectului se vor organiza excursii de colectare de eșantioane mineralogice, petrografice si paleontologice diverse, precum și mostre de nisipuri (Gurghiu – Dealul Slatini, Toplița, Jolotca, Filpea, Călimănel, valea Ditrăului, Ungheni, Cheile Turzii, Cheia, Valea Arieșului); de vizitare a unor muzee de specialitate din județ (Târgu Mureș) și din țară (Cluj Napoca, Gheorgheni); de vizitare a unei rezervații geologice (Cascada cu apă geotermală de la Toplița).

Mureș, 2.0, 2017 - 2018

Proiectul are drept scop prezentarea lucrărilor realizate în cadrul cercului de Robotică al Colegiului Național UNIREA, elevilor de la câteva școli generale de pe raza municipiului Tîrgu Mureș. Prezentările vor purta numele generic “Expoziții demonstrative Robofun” și vor fi făcute cu montajele realizate în cadrul Cercului de Robotică.
Lucrările de robotică se vor realiza în cele 24 de cursuri de robotică de către 16 elevi membri ai cercului.

Mureș, 2.0, 2017 - 2018

Proiectul ”Studiu pentru cerificatul ECDL – 3D Printing” se adresează tuturor persoanelor (elevi, profesori, personal angajat) care doresc să își însușească noțiunile de bază în domeniul tehnologiilor de imprimare 3D și să își certifice ECDL competențele de imprimare 3D la standarde internaționale. Se vor organiza cursuri săptămânale cu durata de 2 ore, pe parcursul a 2 luni (8 săptămâni).

Mureș, 2.0, 2017 - 2018

Proiectul nostru constă în studierea teoretică şi practică a apei şi alimentelor necesare în viaţa de zi cu zi şi a rolului acestora în păsrarea sănătăţii organismului nostru. Este foarte cunoscut faptul că, în zilele noastre, atât apa pe care o consumăm (din reţelele publice sau din magazine) cât şi alimentele sunt contaminate cu substanţe chimice dăunătoare organismului. În timpul activităţilor practice desfăşurate în laboratoare, elevii îşi vor îmbogăţi cunoştinţele teoretice şi practice despre parametri de calitate a apei şi compoziţia alimentelor.

Mureș, 2.0, 2017 - 2018

Proiectul presupune studiul diferitelor structuri proiectate de elevi în cadrul atelierului de arhitectură prin realizarea unor machete imprimate 3D. Prima etapă constă în achiziționarea kitului imprimantei 3D și a filamentelor PLA și familiarizarea echipei cu modul de operarea al imprimantei și a soft-ului de transfer a imaginilor tridimensionale
din format cad.

Mureș, 2.0, 2017 - 2018

Proiectul vizează achiziționarea a două imprimante 3D și a materialelor necesare folosirii lor (soft+materiale), și echiparea cu ele a laboratorului de informatică existentă în Liceul Tehnologic Electromureș. Clasele tehnologice din cadrul liceului au mai multe module în programa școlară care au la baza lor desen tehnic, sau proiectare 3D, pe care elevii le învață doar teoretic pe hârtie, fără a putea verifica practic sau pe real cum arată.

 

Mureș, 2.0, 2017 - 2018

Proiectul nostru își propune formarea de competențe și cunoștiințe de bază, în diferite domenii Stem. Pe de-o parte elevii construiesc mașini și mecanisme simple, motorizate și investighează principiile de funcționare ale acestora prin diverse experimente, iar pe de altă parte vor putea studia elemente de construcție, lucru care le va permite să atingă un nivel superior în proiectarea și construirea roboților.

Mureș, 2.0, 2017 - 2018

Proiectul este conceput sub forma unui opțional interdisciplinar care invită elevii să participe la aventura cunoaşterii şi înţelegerea ştiinţifică a proceselor care stau la baza vieţii. Pornind de experimentul de laborator ca metodă de explorare directă a realităţii, folosit în predarea biologiei, fizicii, chimiei , constând într-o observare provocată şi dirijată de anume ipoteze, ce urmează a fi verificate experimental.

Mureș, 2.0, 2017 - 2018

Folosind experiența acumulată în programarea roboților Lego Mindstorm considerăm că ar fi util o deschidere spre roboți Arduino, prin care să se poate îmbina programarea cu electronica, deci informatica cu fizica. Utilizarea senzorilor permite crearea unor experimente prin care cunoștințele existente se pot extinde, utiliza și combina în scopul obținerii altor rezultate în diferite domenii cum ar fi biologia, chimia, mediul.

Mureș, 2.0, 2017 - 2018

Proiectul în sine se va aplica pluridisciplinar urmărindu-se asimilarea unor legi, principii, teorii, noțiuni de bază în domeniile fizicii, chimiei, biologiei , geografiei și tehnologiei prin tehnici de laborator ca microscopia, crearea unor modele la scară, mișcările Pâmântului, rotația Lunii în jurul pământului, dinamica scoarței, presiunea aerului,aerul cald și aerul rece, pot fi mult mai bine înțelese utilizându-se metoda experimentului prin crearea unor modele și simularea acestor mișcări.

Mureș, 2.0, 2017 - 2018

Proiectul va permite lărgirea orizontului în domeniile tehnico-științifice și încurajează pasiunea pentru științe; proiectul are cinci domenii principale interconectate, domenii de care sunt responsabili câte un profesor specializat. Elevii sunt împărțiți pe grupe și subgrupe, iar profesorii lucrează cu grupele prin rotație.

Mureș, 2.0, 2017 - 2018

Monedele și zarurile măsluite (loaded coin and loaded dice) apar des în literatura statistică. Aici vrem să măsurăm exact efectele schimbării centrului de greutate a unui asemenea obiect. Este de așteptat că obiectul cu distribuția de masă asimetrică să cadă mai des in poziția de energie potențiala mai mică. Intrebarea pe care ne-o punem este: Putem să măsurăm o diferență în probabilitățile de a cădea pe poziții cu energii potențiale diferite? Dacă da, care este raportul probabilităților pentru energiile potențiale diferite?

Mureș, 2.0, 2017 - 2018

Obiectivul principal al proiectului, urmat cu insistență, este promovarea științelor. Mizând pe principiul continuității, proiectul își propune într-o primă fază completarea echipei, prin „antrenarea” noilor membri aleși pe bază de voluntariat, astfel încât ,,distribuția” să performeze cu un număr de 15 – 20 de „actori”, elevi de liceu dar și de gimnaziu de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”. Aceștia, sub îndrumarea profesorilor și elevilor mentori din echipă, vor propune și li se vor propune experimente relativ simple, dar care să fie „spectaculoase” și uneori contraintuitive sau chiar să pară, pentru necunoscători, trucuri de magie.

București, Pilot, 2015

Apa și importanța ei a implicat 90 de elevi care, prin vizite și experimente la stații de epurare a apei sau la laboratoare de cercetare, au ințeles importanța apei, impactul poluării apelor, dar și proprietățile sale fizice și chimice.