Pentru etapa II. de depuneri proiecte – Selecția şi contractarea proiectelor

Procesul de selecţie va fi derulat sub coordonarea FCOS şi prin participarea activă a unui Comitet de Selecţie. Proiectele vor fi evaluate pe baza unei grile de evaluare specificat în Ghidul Aplicantului. Punctajul final acordat unui proiect se compune din punctajele parţiale acordate pentru fiecare indicator din proiect.